Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Dzień ten został ustalony dla zwrócenia uwagi na problem zażywania narkotyków i leków w celu odurzania się oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

Narkomania to stałe lub okresowe używanie, w celach innych niż medyczne, środków odurzających i psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać albo powstało uzależnienie. Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się „mody” na używanie substancji psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia. Narkotyki najczęściej nazywane są substancjami psychoaktywnymi, ponieważ wszystkie te środki, wpływając na ośrodkowy układ nerwowy, oddziałują na psychikę człowieka. W zależności od rodzaju narkotyku powodują one zmianę nastroju, myślenia, zachowania itp. Często używa się też określeń substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Rozpoczęcie eksperymentowania z narkotykami przypada często na okres dojrzewania. Dlatego warto być uważnym na wszystkie te zmiany w zachowaniu i emocjonalnym reagowaniu osoby, które są inne od prezentowanych przez nią dotychczas.

Sygnały ostrzegawcze:

 • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy
 • wagarowanie, opuszczanie pracy
 • niecierpliwość, pobudzenie, agresja
 • problemy ze snem, sypianie o dziwnych porach
 • senność lub nadmierne pobudzenie
 • brak apetytu lub nadmierny apetyt
 • nadmiernie rozszerzone źrenice lub zwężone źrenice, zaczerwienione oczy
 • częsta zmienność nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.)
 • osłabienie lub utrata zainteresowań
 • zmienna mowa (powolna, bełkotliwa lub przyspieszona)
 • trudności w koncentracji uwagi
 • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji
 • rozluźnienie więzi z rodziną
 • zmiany w wyglądzie (osoba sprawia wrażenie chorej, zmęczonej, jest wychudzona, widoczne zmiany skórne).

Telefony zaufania i przydatne strony
Jeżeli podejrzewasz, że osoba bliska ma kontakt z narkotykami, nie należy popadać w panikę i działać pochopnie. Nawet jednorazowego kontaktu z narkotykami nie powinno się lekceważyć, gdyż może on okazać się sygnałem dalszych poważnych problemów związanych z używaniem narkotyków. Przygotuj się do rozmowy. Jeśli stwierdzisz, że sami nie dacie sobie rady i twój bliski potrzebuje specjalistycznej pomocy, nie wstydźcie się jej szukać.

Bezpłatne telefony zaufania i przydatne strony

800 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”.
800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.
www.narkomania.org.pl – OGÓLNOPOLSKA PORADNIA INTERNETOWA

Bezpłatny serwis pomocowy działający na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, adresowany do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii. Poradnia świadczy pomoc on-line dla:

 • osób używających narkotyków;
 • osób uzależnionych od narkotyków;
 • rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym.

Gdzie szukać pomocy na terenie Gminy?
Jeśli masz problem z narkotykami, jeśli coś Cię niepokoi, jeśli chcesz pomóc komuś bliskiemu lub innej osobie z Twojego otoczenia – przyjdź! W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (ul. Armii Krajowej 54) w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne terapeuty uzależnień w zakresie narkomanii, skierowanie do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów. Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 74 306 70 17.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz