Akty prawne

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Żarów na lata 2015-2020

Gminy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2016-2021

Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybów przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zasad zwrotu wydatków ze świadczeń z pomocy społecznej

Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2018-2020

Program osłonowy Gminy Żarów w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych