#Samodzielni i zaradni

#Samodzielni i zaradni to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Wałbrzych 2000. Jego celem jest wsparcie opiekunów i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: https://wpelnisprawni.pl/samodzielni-i-zaradni/.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wakacje bez alkoholu!

Wakacje to czas kiedy wzrasta spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież. Więcej wolnego czasu i mniej kontroli ze strony dorosłych, powodują, że młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania, dlatego zwłaszcza wtedy kontrola rodziców nad nieletnimi powinna być wzmożona. Drodzy Rodzice, starajmy się za wszelką cenę chronić dzieci przed piciem alkoholu podczas wakacyjnego wypoczynku!

Jak ochronić dziecko przed piciem alkoholu? – praktyczne wskazówki dla rodziców:

1. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem i naprawdę słuchaj tego, co ono mówi. Z uwagą wysłuchaj tego, co dziecko chce Ci powiedzieć. Spróbuj przyjąć jego punkt widzenia, nie staraj się udowodnić, że jesteś wszechwiedzący. Nie zawsze sytuacja wymaga natychmiastowego działania, czasami wystarczy po prostu wysłuchać dziecko.

2. Nie częstuj swego dziecka alkoholem i nie pozwól, by robili to inni członkowie rodziny lub znajomi.

3. Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu: Nie zgadam się, żebyś pił(-a). Poinformuj dziecko, że zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. Powiedz także, jakie będą konsekwencje złamania tej zasady. Sprawdź, czy Twoje dziecko usłyszało i zrozumiało dokładnie to, co chciałeś(-aś) mu przekazać.

4. Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. nawet niewielkie ilości alkoholu mogą być szkodliwe, ponieważ dziecko jeszcze się rozwija, organizm i psychika nie są w pełni ukształtowane. Picie alkoholu może zniszczyć coś delikatnego i cennego w ich życiu.

5. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia. Podsuń kilka pomysłów na skuteczne odmawianie np. „zależy mi na Waszym towarzystwie i chcę się dobrze bawić, ale nie muszę podkręcać się alkoholem”, „postanowiełem(-am), że nie będę pił(-a) i chcę być w porządku wobec siebie”.

6. Pomóż dziecku zbudować jasny system wartości. Nastolatkom łatwiej jest żyć i podejmować decyzje, gdy dokładnie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Oni – częściej niż my, dorośli – widzą świat w kolorach biało – czarnych.

7. Dawaj dobry przykład. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa musi być związana z piciem.

8. Nie wahaj się powiedzieć opiekunom dziecka i rodzicom jego kolegów, z którymi spędza swój wolny czas, że nie życzysz sobie, żeby Twoje dziecko piło. Uczyń ich sojusznikami w tej sprawie. Masz prawo decydować o bezpieczeństwie swojego dziecka.

Źródło: „Jak ochronić dziecko przed piciem alkoholu?”, M. Wieczorek – Stachowicz, Wydawnictwo Parpamedia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

DOBRY START 300+

Od 01.07.2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obsługę świadczenia dla rodzin „Dobry Start” 300+.

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie:

• na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

• przez bankowość elektroniczną

• na portalu empatia.mpips.gov.pl

Profil PUE ZUS możesz założyć samodzielnie. Jak to zrobić: sprawdź na www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00. Możesz też przyjść na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie . Świadczenie wypłaca się w formie przelewów na rachunki bankowe.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie będzie nieczynny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróżnienie.Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym: https://policja.pl/…/498,Ogolnopolski-konkurs…Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowaliśmy materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję wykorzystując załączone materiały i publikacje zamieszczone na stronie RPO https://www.rpo.gov.pl/…/kategoria…/choroba-alzheimeraMateriały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych. Wszystkie publikacje są udostępnione na otwartej licencji Creative Common i można je wykorzystywać w całości lub we fragmentach.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY W PROGRAMIE RODZINA 500+ Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rodzina wspierająca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.


Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci

Pomoc może dotyczyć:

  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
  • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
  • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
  • pomoc w nauce,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie – dom,
  • racjonalnego dysponowania budżetem,
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.


Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

APEL ZESPOŁU INTERDYSCYPLNARNEGO W GMINIE ŻARÓW

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Drodzy mieszkańcy Gminy Żarów pewnie każdy z Was odczuł skutki epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone na terenie naszego kraju zasady i ograniczenia mają na celu dobro i zdrowie publiczne wszystkich obywateli. Obecna sytuacja może być dla nas przykra i frustrująca z wielu powodów. Niepewność, co do najbliższej i dalszej przyszłości, ograniczenia w kontaktach społecznych mogą spotęgować napięcia, konflikty, a tym samym prowadzić do zachowań przemocowych w stosunku do osób najbliższych.

Pragniemy podkreślić, że w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci krzywdzone, osoby starsze i niepełnosprawne z uwagi na fakt, iż nie mogą samodzielnie i skutecznie realizować przysługujących im praw. W rodzinach, w których występuje przemoc istotną rolę odgrywa izolacja, która dla osób doświadczających przemocy jest równoznaczna z odcięciem od źródeł wsparcia. Izolacja sprzyja wówczas poczuciu bezkarności sprawców oraz wikłaniu w mechanizmy psychologiczne charakterystyczne dla rodzin w których występuje przemoc.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa. Jeśli jesteście świadkami przemocy między współmałżonkami albo widzicie, że ktoś krzywdzi dzieci – reagujcie. Może zdarza się, że słyszycie zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz? Nie bądźcie obojętni ! Przekonanie, że nie warto wtrącać się w cudze sprawy umacnia sprawce przemocy.

Co zrobić, jak zareagować?

Każde niepokojące Was zdarzenie możecie zgłaszać telefonicznie od pn. – pt. w godz. 7.30 -15.30 pod nr 74 8580 745 wew. 16 – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie po powzięciu informacji podejmą stosowne działania pomocowe bądź interwencyjne. Mogą uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”.

W sytuacji kiedy jesteś świadkiem gorącej przemocy – słyszysz zza ściany odgłosy awantury, płaczu, może ktoś woła pomocy, wówczas koniecznie wezwij Policję. Zadzwoń pod nr alarmowy 112. Funkcjonariusze Policji mogą podjąć działania izolujące sprawcę przemocy od osób najbliższych.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Teresa Borowiec

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz