Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

APEL ZESPOŁU INTERDYSCYPLNARNEGO W GMINIE ŻARÓW

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Drodzy mieszkańcy Gminy Żarów pewnie każdy z Was odczuł skutki epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone na terenie naszego kraju zasady i ograniczenia mają na celu dobro i zdrowie publiczne wszystkich obywateli. Obecna sytuacja może być dla nas przykra i frustrująca z wielu powodów. Niepewność, co do najbliższej i dalszej przyszłości, ograniczenia w kontaktach społecznych mogą spotęgować napięcia, konflikty, a tym samym prowadzić do zachowań przemocowych w stosunku do osób najbliższych.

Pragniemy podkreślić, że w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci krzywdzone, osoby starsze i niepełnosprawne z uwagi na fakt, iż nie mogą samodzielnie i skutecznie realizować przysługujących im praw. W rodzinach, w których występuje przemoc istotną rolę odgrywa izolacja, która dla osób doświadczających przemocy jest równoznaczna z odcięciem od źródeł wsparcia. Izolacja sprzyja wówczas poczuciu bezkarności sprawców oraz wikłaniu w mechanizmy psychologiczne charakterystyczne dla rodzin w których występuje przemoc.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa. Jeśli jesteście świadkami przemocy między współmałżonkami albo widzicie, że ktoś krzywdzi dzieci – reagujcie. Może zdarza się, że słyszycie zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz? Nie bądźcie obojętni ! Przekonanie, że nie warto wtrącać się w cudze sprawy umacnia sprawce przemocy.

Co zrobić, jak zareagować?

Każde niepokojące Was zdarzenie możecie zgłaszać telefonicznie od pn. – pt. w godz. 7.30 -15.30 pod nr 74 8580 745 wew. 16 – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie po powzięciu informacji podejmą stosowne działania pomocowe bądź interwencyjne. Mogą uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”.

W sytuacji kiedy jesteś świadkiem gorącej przemocy – słyszysz zza ściany odgłosy awantury, płaczu, może ktoś woła pomocy, wówczas koniecznie wezwij Policję. Zadzwoń pod nr alarmowy 112. Funkcjonariusze Policji mogą podjąć działania izolujące sprawcę przemocy od osób najbliższych.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Teresa Borowiec

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów ZUS w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. W ramach kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ZUS upowszechnia wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku, tak aby klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych i dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rodzice zastępczy poszukiwani

Mija rok odkąd w Świdnicy ruszył program „Rodzina Zastępcza – Miłość nie do zastąpienia”. Choć w ciągu ostatnich miesięcy działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były mocno ograniczone to sporo zadań udało się zrealizować. – Potrzeby wciąż są jednak spore, obecnie na nowy dom czeka w naszym powiecie 75 dzieci. To dlatego tak bardzo potrzebne są nam nowe rodziny – mówi Katarzyna Dudkiewicz, Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

2020 rok był szczególnie trudny z uwagi na panującą na świecie pandemię. Na szczęście bardzo wiele zadań udało na się przeprowadzić. PCPR promując program „Rodzina Zastępcza – Miłość nie do zastąpienia” ruszył z akcją banerowo – plakatową. W całym powiecie pojawiły się żółto-fioletowe banery ilustrujące innowacyjny w skali kraju program mający na celu „oswoić” kandydatów z rolą rodzica zastępczego. – Uruchomiliśmy także fanpage na facebooku, gdzie niemal każdego dnia informujemy naszych obserwujących o tym, co dzieje się u nas i naszych rodzin. Na bieżącą prezentujemy koordynatorów rpz oraz opowiadamy
o formach pieczy zastępczej. Cały czas udoskonalamy też nasz system wsparcia rodzin zastępczych – mówi Dudkiewicz. Właśnie z myślą o rodzinach PCPR prowadzi
z powodzeniem od 2018 roku projekt „Akademia Rozwoju” w ramach którego prowadzone są korepetycyjne, zajęcia z biofeedbacku, fizjoterapia i psychoterapia. Prowadzone są też rozmaite szkolenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

– Cieszymy się, bo wkrótce nasze rodziny otrzymają wsparcie od świdnickich seniorów
z Uniwersytetem III Wieku . Już podpisaliśmy umowę partnerską i kiedy tylko będzie to możliwe, Ci wspaniali seniorzy ruszą z pomocą. Będzie to pomoc w nauce, w pracach domowych a także wycieczki czy spacery z młodszymi dziećmi. Byliśmy także gośćmi Faktów TVP3, nasz program prezentowałyśmy także podczas spotkań w szkołach na terenie powiatu świdnickiego – mówi Katarzyna Dudkiewicz.

Z myślą o rodzinach prowadzona jest także tzw. superwizja. To szkolenie pomocowe dla rodzin, dzięki którym jeszcze lepiej rozumieją i pełnią swoją funkcję. Cyklicznie szkoleni są także sami koordynatorzy.

Pomoc rodzinom to też wsparcie finansowe – PCPR pozyskał 450 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla swoich rodzin w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Dzięki tym pieniądzom udało się kupić – 135 laptopów, 1 monitor, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 sztuki oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Wyposażone zostało też 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Nasze rodziny mogą też stale liczyć na wsparcie sponsorów, wśród nich są np. Wagony Świdnica Sp. z o. o. Firma już kilka razy przekazała środki na wsparcie dzieciaków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie”

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

Myślisz, by zostać rodziną zastępczą? Zastanawiasz się czy to dla Ciebie? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu Akademia Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje bezpłatne szkolenie, dzięki któremu lepiej zrozumiesz rolę rodzica zastępczego oraz być może zechcesz podjąć się tej wyjątkowej funkcji.

Szkolenie pod nazwą ,,Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie” prowadzić będzie dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Maria Haracz – Dąbrowska. Ze względów bezpieczeństwa odbędzie się ono online – na platformie ZOOM – w dniach 1 i 8 kwietnia w godzinach od 14.00 do 19.00. – Dzięki szkoleniu każdy z kandydatów będzie mógł nauczyć się lepiej rozumieć rolę rodzica zastępczego. To też niejako zaproszenie do pojęcia tej niezwykłej roli – zachęca Maria Haracz – Dąbrowska.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu świdnickiego a udział w nim jest całkiem bezpłatny. By jednak się zgłosić konieczne jest wypełnienie ankiety.

Poniżej załączamy link, po wejściu wyświetli się jej treść. Odpowiedzi, po kliknięciu przycisku „wyślij” zostaną automatycznie przesłane do koordynatora projektu, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej.

https://docs.google.com/forms/d/1L83H4Ey_nqP795zsVVLm_eHs9h9GsyGhCr1S2ByE_J8/viewform?fbclid=IwAR0d1Lx5hN54-rh6FvwoK23p53ckr6JX5DgXPDeX-gxdRy5JPKm4cAixbaA&edit_requested=true

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ankieta dotycząca różnych problemów społecznych.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarów prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej różnych problemów społecznych.Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane dane pozwolą w zaplanowaniu działań edukacyjno – profilaktycznych, pomocowych i interwencyjnych dla środowisk dotkniętych, bądź zagrożonych przemocą w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

Poniżej link do ankiety:

https://www.interankiety.pl/i/2E9K9n0v

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

W związku z obchodzonym 22 lutego 2021 roku Dniem Ofiar Przestępstw, prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Świdnicy w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach od 9 do 14 telefonicznie będą udzielać informacji ofiarom przestępstw.Informację będą udzielane pod numerem telefonu : 74 856 36 73.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zmiana numeru konta Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że od dnia 15.02.2021 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, wszelkie wpłat należy dokonywać na konto nr Santander Bank Polska S.A 52 1090 2369 0000 0001 4749 6801.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PODZIĘKOWANIA DLA FUNDACJI BABCIA I DZIADEK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Babcia i Dziadek w Żarowie, Państwu Stanisławowi i Beacie Łukaszów oraz wszystkim osobom zaangażowanym w bezpłatne przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.Dzięki Państwa hojności serca, chęci dzielenia się z innymi co dzień prawie 50 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje ciepłe posiłki. Jest to dla nas nieoceniona pomoc i wsparcie, szczególnie w tym trudnym czasie, czasie pandemii. Serdecznie dziękując liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

ABY PICIE ALKOHOLU NIE STAŁO SIĘ PROBLEMEM..

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów. Jednym z zadań Programu jest podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania te mają na celu wzmocnienie skuteczności lokalnej polityki wobec alkoholu, bowiem systematyczne edukowanie stanowi ważny element profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną, mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian, których rodzaj i nasilenie zależą od poziomu jego stężenia we krwi.

Alkohol:

– zaburza realną ocenę własnych możliwości i ograniczeń,

– powoduje zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej,

– obniża sprawność intelektualną,

– powoduje przeżywanie gwałtownych i nieoczekiwanych emocji (np. złość, pożądanie, rozpacz) i skutkuje skłonnością do zachowań hałaśliwych, wulgarnych, agresywnych i autoagresywnych.

– ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

WZORY SPOŻYWANIA ALKOHOLU:

Wyróżnia się trzy podstawowe wzory spożywania alkoholu, wykraczające poza granice bezpiecznego picia:

1. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny wzór picia nie zostanie zmieniony.

2. Picie szkodliwe to taki wzór picia, który ich powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

3. Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, „koncentracja życia wokół picia”. Osoba uzależniona odczuwa silne pragnienie spożywania alkoholu. Ma trudności z kontrolowaniem zachowań związanych z piciem i kontynuuje picie pomimo świadomości szkód, jakie ono wywołuje. Przerwanie picia lub gwałtowne zmniejszenie dawki alkoholu powoduje szereg dolegliwości o charakterze somatycznym i psychicznym.

Aby sprawdzić swój aktualny wzór spożywania alkoholu należy dokonać analizy sygnałów ostrzegawczych.

JAK OCENIĆ SWOJE PICIE – ANALIZA SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH:

Zmiany wzoru spożywania alkoholu w kierunku zwiększającym ryzyko szkód zwiastuje szereg sygnałów ostrzegawczych:

– zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, pojawia się coraz więcej okazji do picia, wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowe,. tygodniowa, coraz częściej picie kończy się złym samopoczuciem,

– zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu, picie nie jest już tylko elementem urozmaicenia spotkań towarzyskich, staje się „lekarstwem” na stres, smutek, samotność, lęk,

– postępuje przywiązanie do sytuacji picia, narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się,

– alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach np. okres ciąży, prowadzenie pojazdów itp.

– nasilają się incydenty upojenia, stany zatrucia alkoholem,

– używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),

– pojawiają się trudności w przypomnieniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem („urwane filmy”),

– picie jest kontynuowane pomimo, że rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu: zdrowotne (wypadki, schorzenia wynikające z picia), społeczne (kłótnie z bliskimi, agresja, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, pogorszenie relacji), psychologiczne (obniżenie nastroju, stany napięcia, kłopoty z kontrolowanie emocji).

Do oceny aktualnego wzoru spożywania alkoholu pomocny może okazać się test AUDIT, opracowany przez WHO – ulotki „Pijesz alkohol? Oceń ryzyko”, zawierające Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu dostępne są w siedzibie OPS w Żarowie.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTY, KTÓRY ZDIAGNOZUJE TWÓJ PROBLEM. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAROWIE, PRZYJMUJE TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – PRZYJDŹ – NIE ZWLEKAJ!

Źródło: Poza granicami bezpiecznego picia – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie od alkoholu. Jadwiga Fudała

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz