Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Dzień ten został ustalony dla zwrócenia uwagi na problem zażywania narkotyków i leków w celu odurzania się oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wakacje bez używek

– jak chronić swoje dziecko

Wakacje dla młodych ludzi to zwykle czas odpoczynku, wyjazdów, spotkań ze znajomymi, oderwania od codziennych obowiązków. Wakacje to czas kiedy wzrasta spożycie alkoholu i narkotyków przez dzieci i młodzież. Więcej wolnego czasu i mniej kontroli ze strony dorosłych, powodują, że młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania, dlatego zwłaszcza wtedy kontrola rodziców nad nieletnimi powinna być wzmożona. Nastolatkom zwykle sięganie po używki kojarzy się z dorosłością.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dlaczego kobiety w ciąży nie powinny pić alkoholu?

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – PROFILAKTYKA FASD”

Alkohol jest legalnym narkotykiem. Stwierdzenie to może u wielu osób budzić zdziwienie, zaskoczenie, niedowierzanie czy niepokój. Alkohol jest bowiem bardzo „oswojonym” produktem, nie tylko dostępnym wszędzie dookoła, ale także, w naszej kulturze, często używanym przy różnych okazjach.

Jolanta Terlikowska

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Pierwsze Kroki w CYBER (ŚWIECIE)

Fundacja Poza Schematami, realizuje na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogólnopolską kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą profilaktyki uzależnień behawioralnych pn. „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – PROFILAKTYKA FASD

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA

Gmina Żarów przystąpiła do realizowanej przez Fundację Instytut Nowej Kultury bezpłatnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej poświęconej profilaktyce FASD.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne

dr hab. Magdalena Szafranek
Uniwersytet Warszawski

(…) przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej (…)

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przypominamy o dodatku osłonowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30.04.2024r

Dodatek osłonowy w 2024r. przysługuje na okres od 01-01-2024r. do 30-06-2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Opieka Wytchnieniowa

Edycja 2024

Gmina Żarów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego:

wartość dofinansowania – 58 650
całkowita wartość zadania –
58 650

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

NARKOTYKI – ZAREAGUJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się „mody” na używanie substancji psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi. Wiedza o zjawisku narkomanii pozwoli być bardziej wrażliwym, wcześniej zauważyć grożące bliskim niebezpieczeństwo.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosując Przemoc Domową. Realizacja Programu planowana jest w I i II półroczu 2024 r. Oddziaływania planowane są dla dwóch grup beneficjentów, po 60 h, tj.:

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz