Poradnictwo specjalistyczne w 2023

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.

W 2023 roku dyżur pełni:

terapeuta uzależnień – wtorek w godz. 12.00 – 15.00 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

psycholog – wtorek w godz. 15.00 – 18.00 – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.

terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.00 – 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

– specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środa w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

– specjalista pracy socjalnej (trener treningu zastępowania agresji) – wtorek w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na konsultację do danego specjalisty należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 306 70 17 lub 74 858 07 45. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.