Czy mogę zgłosić sprawę anonimowo?

Tak, możesz zgłosić sprawę anonimowo.

W takim przypadku organ lub instytucja powinny sprawdzić Twoje podejrzenie „z urzędu”, czyli z własnej inicjatywy na podstawie dokonanego zgłoszenia. Pracownik socjalny przeprowadzi rozmowę diagnozującą z osobą, wobec której istniej podejrzenie, że doświadcza przemocy. Wejdzie w środowisko domowe, może porozmawiać z domniemanym sprawcą przemocy. Pedagog szkolny / psycholog/ wychowawca może przeprowadzić rozmowę z uczniem, zapytać go o sytuację w rodzinie oraz poczucie bezpieczeństwa. Dzielnicowy z pewnością poinformuje osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc o konsekwencjach prawnych stosowania przemoc. Udzieli informacji osobie doznającej przemocy o przysługujących prawach .

Pracownik socjalny, dzielnicowy/funkcjonariusz Policji, przedstawiciel oświaty podejdą decyzję o zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Ponadto procedurę „Niebieskie Karty„ mogą uruchomić także: asystent rodziny, osoby wykonujące zawód medyczny, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.