Archiwum kategorii: Bez kategorii

Dlaczego kobiety w ciąży nie powinny pić alkoholu?

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – PROFILAKTYKA FASD” Alkohol jest legalnym narkotykiem. Stwierdzenie to może u wielu osób budzić zdziwienie, zaskoczenie, niedowierzanie czy niepokój. Alkohol jest bowiem bardzo „oswojonym” produktem, nie tylko dostępnym wszędzie dookoła, ale także, w naszej kulturze, często używanym przy różnych okazjach. Jolanta Terlikowska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Pierwsze Kroki w CYBER (ŚWIECIE)

Fundacja Poza Schematami, realizuje na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogólnopolską kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą profilaktyki uzależnień behawioralnych pn. „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – PROFILAKTYKA FASD

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA Gmina Żarów przystąpiła do realizowanej przez Fundację Instytut Nowej Kultury bezpłatnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej poświęconej profilaktyce FASD.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne

dr hab. Magdalena SzafranekUniwersytet Warszawski (…) przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej (…)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przypominamy o dodatku osłonowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30.04.2024r Dodatek osłonowy w 2024r. przysługuje na okres od 01-01-2024r. do 30-06-2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Opieka Wytchnieniowa

Edycja 2024 Gmina Żarów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego: wartość dofinansowania – 58 650 złcałkowita wartość zadania – 58 650 zł

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

NARKOTYKI – ZAREAGUJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się „mody” na używanie substancji psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosując Przemoc Domową. Realizacja Programu planowana jest w I i II półroczu 2024 r. Oddziaływania planowane są dla dwóch grup beneficjentów, po 60 h, tj.:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Nabór do Grupy Wsparcia dla Kobiet

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Grupie Wsparcia dla Kobiet. Zajęcia warsztatowe w wymiarze 2 h dydaktycznych odbywać się będą raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych, wg ustalonego harmonogramu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

KAMPANIA LOKALNA „NARKOTYKI – REAGUJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

ASPEKT PRAWNY Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii edukacyjno – informacyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Żarów na temat narkotyków i narkomanii oraz poszerzenie wiedzy rodziców, kadry pedagogicznej i przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień w swojej pracy mają kontakt z osobami zażywającymi narkotyki i uzależnionymi od narkotyków. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz