Czy należy wtrącać się w cudze sprawy?

Wiele osób kieruje się przekonaniem, że nie należy wtrącać się w cudze sprawy lub to co się dzieje się w domu jest wyłącznie sprawą rodziny.

Warto wiedzieć, że powyższe stwierdzenia sprzyjają niestety przemocy domowej, usprawiedliwia ją, a nawet powstrzymują świadków przemocy od reakcji, a tym samym uniemożliwią wsparcie osobom doświadczającym przemocy.

W sytuacji kiedy mamy podejrzenie, że w danej rodzinie może dochodzić do przemocy im wcześniej „wtrącimy się”, tym większa jest szansa na zatrzymanie przemocy i zapobiegnięcie tragedii. Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Fakt bycia z kimś w związku, czy wspólnego mieszkania pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalających na przemoc ani nie znosi odpowiedzialności za popełnianie czynów karalnych przez prawo. Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem i istotnym problemem społecznym. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.