Oferta pracy – usługi opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
poszukuje osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi społecznej na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla wszystkich chętnych osób zamieszkujących w Gminie Żarów.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Światowy Dzień FAS

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS jest obchodzony corocznie na całym świecie 9 września (09.09 – zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości skutków picia alkoholu w czasie ciąży, negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Miejsca pomocy telefonicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o miejscach pomocy telefonicznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową, finansowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

LOKALNA KAMPANIA „TRZEŹWI NA DRODZE” – trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze

Wpływ alkoholu na organizm kierowcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie realizuje lokalną kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Trzeźwi na drodze”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz zwiększenie świadomości nt. wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Realizacja lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Trzeźwi na drodze!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025 wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz Szkołą Podstawową im. Astrid Lindgren w Zastrużu, w dniu 22 czerwca 2023 r. przeprowadzili wspólne działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

LOKALNA KAMPANIA „TRZEŹWI NA DRODZE” – trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Trzeźwi na drodze”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz zwiększenie świadomości nt. wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Realizacja lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach odbędzie się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz