Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosując Przemoc Domową. Realizacja Programu planowana jest w I i II półroczu 2024 r. Oddziaływania planowane są dla dwóch grup beneficjentów, po 60 h, tj.:

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Nabór do Grupy Wsparcia dla Kobiet

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Grupie Wsparcia dla Kobiet. Zajęcia warsztatowe w wymiarze 2 h dydaktycznych odbywać się będą raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych, wg ustalonego harmonogramu.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

KAMPANIA LOKALNA „NARKOTYKI – REAGUJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

ASPEKT PRAWNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii edukacyjno – informacyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Żarów na temat narkotyków i narkomanii oraz poszerzenie wiedzy rodziców, kadry pedagogicznej i przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień w swojej pracy mają kontakt z osobami zażywającymi narkotyki i uzależnionymi od narkotyków. Kampania realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Profilaktyczny Kalendarz Ucznia 2024

W najbliższych dniach do szkół podstawowych z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2024 rok, zawierający treści profilaktyczne. Ponadto szkoły otrzymają ścienne kalendarze z profilaktycznym przekazem do zawieszenia w klasie.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

6 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dodatek Osłonowy

Edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że są już dostępne wnioski o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy w 2024 r. przysługuje na okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Poradnictwo specjalistyczne w 2024

Punkt konsultacyjny

Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą domową, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Kampania – Świadek Przemocy

W ramach lokalnej kampanii „Świadek przemocy – nie bądź obojętny, reaguj na przemoc” w dniu 12.12.2023 r. odbyło się spotkanie Radnych Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Sołtysów wsi z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żarów. Zaproszonych gości przywitali Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Małgorzata Siemińska oraz Burmistrz Miasta Żarów – Leszek Michalak.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz