Zaproszenie do współpracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2024 zaprasza do współpracy(*):

  • radcę prawnego
  • psychologa
  • terapeutę uzależnień
  • terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
    (*) osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą
Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

KAMPANIA „DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”

Podsumowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie w okresie wrzesień – listopad 2023 realizował lokalną kampanię informacyjno – edukacyjną pn. „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Nowy okres zasiłkowy

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przypomina, że rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2023/2024 dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka ul. Armii Krajowej 54 pokój nr 1.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 października 2023 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 1 209,00 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 13.11.2023 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Pani Małgorzata Siemińska uroczyście otworzyła kolejny cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkoła dla rodziców i wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, przed nami kolejna porcja wiedzy w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Apel do mieszkańców gminy Żarów

Zbliżający się okres zimowy związany jest ze znacznym spadkiem temperatury, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i starszych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Żarów o pomoc w ujawnianiu przypadków osób narażonych na negatywne skutki zimy.

Informacje prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, tel.: 74 8580745, 664382098.

Osoby bezdomne z terenu Gminy Żarów mogą uzyskać schronienie w Schronisku Św. Brata Alberta w Świdnicy ul. Westerplatte 51, 58 – 100 Świdnica, tel. 74 856 97 70. Informujemy, że pracownicy socjalni tut. OPS przekazują osobom potrzebującym pomoc rzeczową w postaci ciepłych kocy, kołder, poduszek, odzieży zimowej, a także w formie ciepłego posiłku. W celu otrzymania pomocy w formie schronienia oraz rzeczowej należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Pamiętajmy, że Państwa aktywna postawa może uratować ludzkie życie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lokalna kampania pn. „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie realizuje lokalną kampanię informacyjno – edukacyjną „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi społecznej na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową. Realizacja lokalnej kampanii odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Oferta pracy – usługi opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
poszukuje osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi społecznej na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz