KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

ul. Armii Krajowej 54

58-130 Żarów

telefon: 743067018

faks: 743067009

Pani Małgorzata Siemińska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Numer telefonu
74 306 70 19
Pokój nr 3

Księgowość
Numer telefonu
74 306 70 14
Pokój nr 3

Świadczenia rodzinne:
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenia wychowawcze,
Świadczenie „Dobry start”

Numer telefonu
74 306 70 12
Pokój nr 1

Starszy inspektor ds. uzależnień
Numer telefonu
743067017
Pokój nr 3

Starszy inspektor ds. zasiłków i stypendiów szkolnych
Numer telefonu
743067018
Pokój nr 3

Dodatki mieszkaniowe/Kasa
Numer telefonu
743067015
Pokój nr 3

Pracownicy socjalni- dół
Numer telefonu
74 306 70 18
Pokój nr 3

Pracownicy socjalni /góra
Numer telefonu
74 306 70 13
Pokój nr 3

Starszy specjalista ds. pracy z rodziną
Numer pokój
743067016
Pokój nr 5

Elektroniczna skrzynka podawcza

https://epuap.gov.pl/wps/portal/

Zmiana numeru konta od dnia 15 lutego 2021r., obowiązuje konto nr Santander Bank Polska S.A 52 1090 2369 0000 0001 4749 6801.