KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

ul. Armii Krajowej 54

58-130 Żarów

telefon: 743067018

faks: 743067009

Elektroniczna skrzynka podawcza

https://epuap.gov.pl/wps/portal/

Zmiana numeru konta od dnia 15 lutego 2021r., obowiązuje konto nr Santander Bank Polska S.A 52 1090 2369 0000 0001 4749 6801.