ABY PICIE ALKOHOLU NIE STAŁO SIĘ PROBLEMEM..

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów. Jednym z zadań Programu jest podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania te mają na celu wzmocnienie skuteczności lokalnej polityki wobec alkoholu, bowiem systematyczne edukowanie stanowi ważny element profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną, mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian, których rodzaj i nasilenie zależą od poziomu jego stężenia we krwi.

Alkohol:

– zaburza realną ocenę własnych możliwości i ograniczeń,

– powoduje zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej,

– obniża sprawność intelektualną,

– powoduje przeżywanie gwałtownych i nieoczekiwanych emocji (np. złość, pożądanie, rozpacz) i skutkuje skłonnością do zachowań hałaśliwych, wulgarnych, agresywnych i autoagresywnych.

– ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

WZORY SPOŻYWANIA ALKOHOLU:

Wyróżnia się trzy podstawowe wzory spożywania alkoholu, wykraczające poza granice bezpiecznego picia:

1. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny wzór picia nie zostanie zmieniony.

2. Picie szkodliwe to taki wzór picia, który ich powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

3. Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, „koncentracja życia wokół picia”. Osoba uzależniona odczuwa silne pragnienie spożywania alkoholu. Ma trudności z kontrolowaniem zachowań związanych z piciem i kontynuuje picie pomimo świadomości szkód, jakie ono wywołuje. Przerwanie picia lub gwałtowne zmniejszenie dawki alkoholu powoduje szereg dolegliwości o charakterze somatycznym i psychicznym.

Aby sprawdzić swój aktualny wzór spożywania alkoholu należy dokonać analizy sygnałów ostrzegawczych.

JAK OCENIĆ SWOJE PICIE – ANALIZA SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH:

Zmiany wzoru spożywania alkoholu w kierunku zwiększającym ryzyko szkód zwiastuje szereg sygnałów ostrzegawczych:

– zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, pojawia się coraz więcej okazji do picia, wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowe,. tygodniowa, coraz częściej picie kończy się złym samopoczuciem,

– zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu, picie nie jest już tylko elementem urozmaicenia spotkań towarzyskich, staje się „lekarstwem” na stres, smutek, samotność, lęk,

– postępuje przywiązanie do sytuacji picia, narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się,

– alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach np. okres ciąży, prowadzenie pojazdów itp.

– nasilają się incydenty upojenia, stany zatrucia alkoholem,

– używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),

– pojawiają się trudności w przypomnieniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem („urwane filmy”),

– picie jest kontynuowane pomimo, że rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu: zdrowotne (wypadki, schorzenia wynikające z picia), społeczne (kłótnie z bliskimi, agresja, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, pogorszenie relacji), psychologiczne (obniżenie nastroju, stany napięcia, kłopoty z kontrolowanie emocji).

Do oceny aktualnego wzoru spożywania alkoholu pomocny może okazać się test AUDIT, opracowany przez WHO – ulotki „Pijesz alkohol? Oceń ryzyko”, zawierające Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu dostępne są w siedzibie OPS w Żarowie.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTY, KTÓRY ZDIAGNOZUJE TWÓJ PROBLEM. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAROWIE, PRZYJMUJE TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – PRZYJDŹ – NIE ZWLEKAJ!

Źródło: Poza granicami bezpiecznego picia – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie od alkoholu. Jadwiga Fudała

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz