APEL ZESPOŁU INTERDYSCYPLNARNEGO W GMINIE ŻARÓW

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Drodzy mieszkańcy Gminy Żarów pewnie każdy z Was odczuł skutki epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone na terenie naszego kraju zasady i ograniczenia mają na celu dobro i zdrowie publiczne wszystkich obywateli. Obecna sytuacja może być dla nas przykra i frustrująca z wielu powodów. Niepewność, co do najbliższej i dalszej przyszłości, ograniczenia w kontaktach społecznych mogą spotęgować napięcia, konflikty, a tym samym prowadzić do zachowań przemocowych w stosunku do osób najbliższych.

Pragniemy podkreślić, że w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci krzywdzone, osoby starsze i niepełnosprawne z uwagi na fakt, iż nie mogą samodzielnie i skutecznie realizować przysługujących im praw. W rodzinach, w których występuje przemoc istotną rolę odgrywa izolacja, która dla osób doświadczających przemocy jest równoznaczna z odcięciem od źródeł wsparcia. Izolacja sprzyja wówczas poczuciu bezkarności sprawców oraz wikłaniu w mechanizmy psychologiczne charakterystyczne dla rodzin w których występuje przemoc.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa. Jeśli jesteście świadkami przemocy między współmałżonkami albo widzicie, że ktoś krzywdzi dzieci – reagujcie. Może zdarza się, że słyszycie zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz? Nie bądźcie obojętni ! Przekonanie, że nie warto wtrącać się w cudze sprawy umacnia sprawce przemocy.

Co zrobić, jak zareagować?

Każde niepokojące Was zdarzenie możecie zgłaszać telefonicznie od pn. – pt. w godz. 7.30 -15.30 pod nr 74 8580 745 wew. 16 – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie po powzięciu informacji podejmą stosowne działania pomocowe bądź interwencyjne. Mogą uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”.

W sytuacji kiedy jesteś świadkiem gorącej przemocy – słyszysz zza ściany odgłosy awantury, płaczu, może ktoś woła pomocy, wówczas koniecznie wezwij Policję. Zadzwoń pod nr alarmowy 112. Funkcjonariusze Policji mogą podjąć działania izolujące sprawcę przemocy od osób najbliższych.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Teresa Borowiec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz