Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zachęca do skorzystania z programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54 do dnia 9 listopada 2022r., niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na rok 2023r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz