LOKALNA KAMPANIA „TRZEŹWI NA DRODZE” – trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Trzeźwi na drodze”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz zwiększenie świadomości nt. wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Realizacja lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach odbędzie się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności związanej z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu

Ze statystyk policyjnych wynika, że w 2022 r. w Polsce z winy kierujących pojazdami doszło do 1 415 wypadków, w których zginęły 172 osoby, a rannych zostało 1 690 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 7,3%. W 2022 roku, w porównaniu z 2021 roku, nastąpił wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 2 575 osób:

2021 rok2022 rok
101 892104 467

Z uwagi na fakt, że kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu wiąże się z istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji także dla życia i zdrowia ludzi system prawny przewiduje szereg rozwiązań mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska społecznego.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Zgodnie z polskim prawem, jazda w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5‰) jest wykroczeniem. Art.  87 §1.  Kodeksu wykroczeń mówi „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych oraz orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów (art. 87 §3). Natomiast wsiadanie za kółko w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰) to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie kodeksu karnego. Zgodnie z art. 178a. §1 Kodeksu karnego „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz