Poradnictwo specjalistyczne w 2024

Punkt konsultacyjny

Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą domową, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

W 2024 roku dyżur pełni:

psycholog – wtorek w godz. 15.00 – 18.00 – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

– specjalista pracy socjalnej (trener treningu zastępowania agresji) – wtorek w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc domową.

– specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środa w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą domową.

terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.00 – 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.

terapeuta uzależnień – piątek w godz. 12.00 – 15.00 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób nadużywających alkoholu bądź uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób z problemem alkoholowym.

Jednocześnie informuję, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 306 70 17 lub 74 858 07 45 . Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz