Aktualności

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej.

#Akademia Rozwoju to najnowszy Program społeczno-rozwojowy #FundacjaPFR skierowany do kobiet. Program zakłada wsparcie edukacyjne mieszkanek mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Wszystkie działania przewidziane w Programie są bezpłatne. Program składa się z serii warsztatów online, konsultacji z trenerami, spotkań z ekspertami. Dzięki udziałowi w Programie każda uczestniczka będzie miała szansę:- uzyskać nowe cenne umiejętności,- przetestować swoją wiedzę podczas praktycznych warsztatów,- poznać ekspertki mi.in. z obszaru rekrutacji,- zdobyć motywację do tworzenia własnych projektów społecznych i biznesowych.Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Zapraszamy do udziału w Programie Akademia Rozwoju!Program powstał dzięki wsparciu organizacji Googe.orgPartnerami Programu są Centralny Dom Technologii CDT, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Her impact, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, PFR Innowacje, #WomenInAIPoland, #EvaluationForGovernmentOrganizations Patronat Honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejPartnerem medialnym Programu jest Polska Press Grupa

#kompetencje#przyszłość#rozwój#biznes#wsparcie#kobiety#przedsiębiorczość#ProgramSpołeczoRozwojowy#szkolenia#edukacja#edtech#CDT

Od 01.01.2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obsługę świadczenia dla rodzin „RODZINA 500+, oraz rozpoczyna obsługę wniosków o świadczenie RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY.Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie:

• na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl,

• przez bankowość elektroniczną,

• na portalu empatia.mpips.gov.pl,

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: 17 marca 2022 roku godz. 10.00-14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ulica Armii Krajowej 54.

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego.

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie. Jak to zrobić: sprawdź na www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00. Świadczenie wypłaca się w formie przelewów na rachunki bankowe.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie składa na ręce Państwa Beaty i Stanisława Łukaszów oraz Fundacji Babcia i Dziadek serdeczne podziękowania za owocną współpracę, okazywaną przez Państwa życzliwość, przyjazną dłoń oraz wsparcie poprzez przekazywanie ciepłych posiłków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Żarów. Dzięki hojności Fundacji Babci i Dziadek i chęci dzielenia się z innymi co dzień prawie 50 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje ciepłe posiłki. Jest to dla nas nieoceniona pomoc i wsparcie, szczególnie w tym trudnym okresie, czasie pandemii.Fundacja Babcia i Dziadek w Żarowie jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponad to na co dzień wspiera Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żarowie poprzez pozyskiwanie niezbędnej odzieży, obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego. Dąży do tego, aby osoby starsze, chore i niepełnosprawne mogły miło spędzać czas, realizować swoje potrzeby, rozwijać zainteresowania i spełniać marzenia.

FUNDACJA BABCIA I DZIADEK prosi o przekazanie 1%

podatku KRS 0000618923

NUMER KONTA :14 1090 2369 0000 0001 3271 4103

aby nadal kontynuować założone cele, dla dobra potrzebujących !


Kierownik Ośrodka Pomocy w Żarowie informuje, że w dniu 08 lutego 2022 roku ze względu na przeprowadzany remont, Ośrodek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W 2022 ROKU

Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.

W 2022 roku dyżur pełni:

terapeuta uzależnień – wtorek w godz. 9.00 – 12.00 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych, uzależnienia behawioralne.

psycholog – wtorek w godz. 15.00 – 18.00 (3x w miesiącu) – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.

psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – środa w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu) – świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.

terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.00 – 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

– specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środa w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

– specjalista pracy socjalnej (trener treningu zastępowania agresji) – wtorek w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informuję, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 743067017 lub748580745 . Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Profilaktyczny początek roku z Kalendarzem Ucznia!

W najbliższych dniach do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2022 rok, zawierający treści profilaktyczne. Kalendarz stanowi ważny element Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, którego założenia obejmuję przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku temat przewodni Kalendarza Ucznia dotyczy przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Uczniowie dowiedzą jakie są rodzaje przemocy, zapoznają sie z mitami dotyczącymi przemocy oraz dowiedzą się gdzie szukać pomocy w sytuacji krzywdzenia. Kalendarz rozpowszechniony zostanie wśród blisko 580 uczniów z klas 0 – IV. W Kalendarzu zostały zamieszczone rysunki o tematyce profilaktycznej, wykonane przez uczniów z żarowskich szkół i przedszkola. Każdy miesiąc opatrzony jest innym hasłem profilaktycznym np. marzec – „Twoja niemoc wspiera przemoc. Otwórz oczy – powiedz stop przemocy!”, listopad „Uzależnienia niszczą marzenia. Wyłącz Internet – włącz życie!”. Osoby, których prace zostały zawarte w Kalendarzu Ucznia, otrzymają nagrody rzeczowe, są to: Fili Borkowski, Patryk Synówka, Laura Dąbrowska, Bianka Jasińska, Laura Godlewska, Hanna Burzyńska, Kinga Wąs, Aleksandra Bober, Lena Krasowska, Magdalena Bednarska, Kaja Śmiałowska, Martyna Gmyrek, Jakub Sułek, Zuzanna Witkowska, Dominika Synówka, Teresa Daniel, Hanna Bujak, Jagna Habzda.

Kalendarz powstał dzięki zaangażowaniu w jego realizację Pani Iwony Nieradki i Pani Edyty Cicheckiej – nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Żarowie, za co serdecznie dziękujemy. Sfinansowany został z budżetu Gminy Żarów, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2021 rok.

Rodzina 500+” (tzw. 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 2022 roku świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” (tzw. 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) można przesyłać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od początku stycznia br. ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS w Żarowie, które odbędzie się w Filii Urzędu Pocztowego ul.Armii Krajowej 42.

„Dziupla Kanarka” w Mrowinach

„Dziupla Kanarka” w Mrowinach to grupa zajęciowa, w ramach której realizowane są zajęcia o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym. Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki, w Szkole Filialnej w Mrowinach. Działalność grupy zajęciowej finansowana jest z budżetu gminy, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych stosowane są różnorodne metody – w tym arterapia (plastykoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, teatrologia, horiterapia- czyli terapia zabawą), elementy integracji sensorycznej (SI) dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, TUS (Trening Umiejętności Społecznych), STEA. czyli nowe podejście do nauczania przy wykorzystaniu nauki (Sience), technologii (Technology), inżynierii (Engineering), Sztuki (Art) i matematyki (Math) do pobudzenia dziecka do kreatywności, krytycznego myślenia, poszukiwania rozwiązań, rozwiązywania problemów i pracy w grupie poprzez wspólne projekty, współdziałanie.

W miesiącu grudniu realizowane  to było poprzez  warsztaty tematyczne (masa gipsowa, sucha masa porcelanowa, piernikowe warsztaty), projekty grupowe (budowa prostego wulkanu, aktywacja wybuchu wulkanu na podstawie prostego doświadczenia, grupowe wytwarzanie 2 różnych mas sensorycznych- sztucznego śniegu, grupowe eksperymenty z lodem, malowanie lodem, topienie lodu itp.), prace indywidualne z wykorzystaniem materiałów eco, z recyclingu, eksperymenty ( z sodą, octem, solą), pogadanki, „play therapy” (z wykorzystaniem piasku księżycowego lodu, sztucznego śniegu, figurek oraz z wykorzystaniem różnorodnych materiałów jak: plastelina, play- doh, glina samoschnąca,  różne faktury sensoryczne- jadalne i niejadalne).

Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się: zabawa masami plastycznymi jak i kreatywne eksperymenty. Wzbudziły one falę emocji, twórczości, samozadowolenia z faktu sprawstwa, poznawania poprzez działanie i kreatywną zabawę.

Rozwija to nie tylko zdolności manualne dzieci, korzystnie wpływa na ich motorykę małą, rozwija wyobraźnię, kreatywność, współdziałanie w grupie, uczy norm społecznych,  asertywności, wyrażania swoich emocji poprzez sztukę jak i jest doskonałą formą terapii ręki, niezbędną do nauki pisania. Doskonale pełni również rolę terapeutyczną- wycisza, absorbuje dzieci nadpobudliwe, aktywuje i onieśmiela dzieci nieśmiałe, małowerbalne, pobudza do ekspresji słownej, manualnej, kształtuje poprzez różnorodne doświadczenia sensoryczne, angażując wszystkie zmysły. Poprzez elementy „play therapy” realizowane są różne tematy opiekuńczo- wychowawcze jak i terapeutyczne.

Miesiąc grudzień upłynął pod hasłami magii Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia (robieniem różnorodnych ozdób świątecznych, z wykorzystaniem kul styropianowych, patyczków kreatywnych, filcu, talerzyków papierowych, gliny itp), zimy, eksperymentów, zabaw sensorycznych ze sztucznym śniegiem, lodem, piaskiem księżycowym.

Zajęcia są prowadzone przez arterapeutę, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeutę integracji sensorycznej- p. Agnieszkę.

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.Ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wysokość świadczenia będzie uzależniona od liczby osób żyjących w gospodarstwie oraz wysokości przeciętnego dochodu • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, • 600 zł otrzyma dwuosobowe lub trzyosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, • 850 zł otrzyma czteroosobowe lub pięcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, • 1150 zł otrzyma minimum sześcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, Jeżeli natomiast domostwo rodziny ogrzewają za sprawą: kotła, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza itp., w którym wykorzystują węgiel lub paliwa węglopochodne (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), to wysokość dodatku osłonowego wzrasta o jedną czwartą tj. • 500 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, • 750 zł otrzyma dwuosobowe lub trzyosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, • 1062,50 zł otrzyma czteroosobowe lub pięcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, • 1437,50 zł otrzyma minimum sześcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, W przypadku przekroczenia limitu dochodów możesz otrzymać dodatek, ale w mniejszej wartości. Obowiązuje tu zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Szczegółowe informację oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

W przypadku nie umieszczenia we wniosku o dodatek osłonowy adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w tutejszym Ośrodku. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Projekt „Lepsza Przyszłość”

Projekt „Lepsza Przyszłość” jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego do 08.2022 r. poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki ReintegracjiSzczególnie zapraszamy: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)Okres realizacji projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.Teren realizacji projektu: Całe województwo Dolnośląskie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2021 r. w miejscowości: MROWINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2021 r. w miejscowości: MROWINY

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka)

bądź…

 • min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,

2. Wymagania dodatkowe:

 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
 • samodzielne prowadzenie zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) kopia dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

c) oświadczenie o niekaralności

d) przedłożenie własnej koncepcji zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna. Zakres godzinowy: 32h miesięcznie (8 h tygodniowo).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH W MROWINACH” do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na opiekuna zajęć tematycznych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą”.

Program „Dobry Start”

W związku ze zmianą w programie „Dobry Start”, który od dnia 01 lipca 2021 roku będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z pracownikami ZUS w Świdnicy w dniu 07 lipca 2021 roku w godz. od 10:00 – 13:00 organizuje spotkanie informacyjne w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pok. Nr 2, w ramach którego pracownicy ZUS będą pomagać zakładać klientom profil PUE oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku 300+.

Profilaktyczny początek roku z Kalendarzem Ucznia!

W najbliższych dniach do szkół z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2021 rok, zawierający treści profilaktyczne. Kalendarz stanowi ważny element Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, którego założenia obejmuję przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku temat przewodni Kalendarza Ucznia dotyczy skutków sięgania po alkohol. Uczniowie dowiedzą jaki jest wpływ alkoholu na organizm człowieka, jego myśli, uczucia i kontakty z innymi ludźmi, a także dlaczego alkohol jest niebezpieczny dla młodych osób. Kalendarz rozpowszechniony zostanie wśród blisko 800 uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy. W Kalendarzu zostały zamieszczone rysunki o tematyce profilaktycznej, wykonane przez uczniów z żarowskich szkół i przedszkola. Każdy miesiąc opatrzony jest innym hasłem profilaktycznym np. kwiecień – „Bądź widoczny na drodze. Bez odblasku o zmroku nie rób nawet kroku!”, sierpień „Używki niszczą Twoje życie. Nie daj się wciągnąć!”. Osoby, których prace zostały zawarte w Kalendarzu Ucznia, otrzymają nagrody rzeczowe, są to: Elena Mision, Aleksandra Zagała, Laila Fajdek, Zuzanna Bryła, Anna Bąkowska, Zuzanna Anusz, Anna Cichecka, Anna Paszkiewicz, Angelika Kołodziejczyk, Gabriel Wąs, Zofia Górka, Wiktoria Gackowska, Hanna Dziurdzia, Olga Nowak, Amelia Jurkowska, Hanna Anusz.

Kalendarz powstał dzięki zaangażowaniu w jego realizację Pani Iwony Nieradki i Pani Edyty Cicheckiej – nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Żarowie, za co serdecznie dziękujemy. Sfinansowany został z budżetu Gminy Żarów, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 22 stycznia 2021r., w  siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://opszarow.bipstrona.pl/) oraz a także w BIP-ie Urzędu Miejskiego (htpp://bip.um.zarow.pl/).

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie planuje przystąpić w 2021r. do programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z profesjonalnej opieki nieodpłatnie do 240 godzin na osobę. Program, którego realizacja zaplanowana jest do 31 grudnia 2021r. skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Zainteresowanych udziałem w tej formie wsparcia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, oraz telefonicznego kontaktu pod nr tel. 74 858 0745 do dnia 28.12.2020r.

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiat Świdnicki jako członek Koalicji na Recz Zdrowego Starzenia się realizują projekt wsparcia seniorów finansowany przez Urząd Marszałkowski. Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 1. Telefon wsparcia „Senior dla Seniora”To nic innego jak koleżeńskie wsparcie, które kierowane do seniorów, które pomaga w codziennym zmaganiu się z samotnością i przygnębieniem. Po drugiej stronie słuchawki będzie czekał inna osoba np. senior, który rozmową postara się polepszyć nastrój, zmniejszając tym samym poczucie samotności.Numer telefonu dla seniorów ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 666-217-169.Numer telefonu dla seniorów z miasta Świdnica: 666-217-176.Numer telefonu dla seniorów z terenu powiatu obsługiwany przez przedstawiciela Powiatu Świdnickiego : 666-217-024 (kontakt od poniedziałku do soboty w godzinach od 16.00 do 18.00)2. Zajęcia edukacyjno-ruchowe dostępne w internecie to wykłady oraz zajęcia ruchowe poszerzające wiedzę i fizyczną sprawność seniora.a) Wykłady tematyczne odbywają się online w każdą sobotę o godz. 11:00, na platformie Google Meet z możliwością ich odtwarzania w dowolnym czasie. Link do zajęć będzie dostępny po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału pod nr telefonu: 505-718-322.b) Zajęcia ruchowe odbywają się za pośrednictwem Facebooka. Chęć udziału należy zgłaszać do prowadzących:- kinezjologia – Arleta Mańka – zajęcia we wtorki w godz. 13:00-14:00.Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/542503893117819.- joga – Małgorzata Bryjka – zajęcia w środy w godz. 18:30-19:30.Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/217511052651155.3. Wsparcie psychologiczne to pomoc udzielana przez:a) Panią Sławomirę w soboty w godz. 18:00-21:00 – nr telefonu: 781-042-844b) oraz Panią Joannę w piątki w godz. 17:00-20:00 – nr telefonu: 666-217-166.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu Fundacji Babcia i Dziadek w Żarowie informuje, że Fundacja posiada fundusze, które może przeznaczyć na refundację protezy kończyny górnej lub dolnej. Dokładne informację można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarowie pod numerem telefonu: 74 858 07 45.

Akcja „MY+”

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił akcję pomocową MY +.

Wszyscy wiemy, że osoby starsze teraz szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy, dlatego nikt nie pomoże skuteczniej osobom starszym niż osoby z bliskiego otoczenia. Celem akcji jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie. Nikt nie pomoże skuteczniej seniorom niż osoby z bliskiego otoczenia. Rozejrzyj się zatem wokół.Na pewno są gdzieś blisko Ciebie osoby starsze. Działaj! Pobierz plakat „Akcja MY+”, wydrukuj go i wypełnij a następnie przekaż go wybranej osobie starszej w następujący sposób: osobiście lub wrzuć do skrzynki pocztowej, możesz też powiesić go na drzwiach w bloku lub innym widocznym dla seniorów miejscu.

Odnośnik do strony internetowej https://kigs.org.pl/akcja-my/

Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa!

Infolinia: 800 123 800

Jesteś w domu w izolacji i potrzebujesz pomocy, np. w zakupach spożywczych, realizacji recepty, czy kupieniu karmy dla zwierząt?

A może jesteś tym, który chce pomóc osobom potrzebującym pomocy?

Aplikacja POMOCtu łączy osoby potrzebujące pomocy z tymi, które chcą pomóc w ramach lokalnej społeczności.

Aplikacja POMOCtu nie wymaga zakładania konta ani logowania!

POMOCtu to aplikacja mobilna (działa też w przeglądarce internetowej) dla osób potrzebujących pomocy oraz chętnych, by takiej pomocy udzielać.

Szczegóły aplikacji znajdują się na stronie internetowej:https://pomoctu.pl/pl

Program “Wspieraj Seniora”

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 • Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.
 • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
 • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.
 • Osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.
 • Szczegółowe informację pod adresem :
 • https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-skorzystac-z-pomocy-udzielanej-w-ramach-programu-wspieraj-seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie  od dnia 5 października 2020r do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów. Pracownicy socjalni nie będą realizować rodzinnych wywiadów środowiskowych w terenie.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 74 858 07 45 oraz drogą elektroniczną na adres ops_zarow@um.zarow.pl.

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl – to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć – organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert – to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją – m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.

Wsparcie w czasie epidemii

Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przystępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkół i powrót na uczelnie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów

Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”, na podstawie którego opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”. Broszura przybliża tematykę stypendiów w Polsce w przystępny sposób – może służyć zarówno osobom szukającym wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić własny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na www.mojestypendium.pl!

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i  rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz  spełnia następujące funkcje:
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
* obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

* upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

* promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

* informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)


Strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Gminne programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowią podstawowe dokumenty określające lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień, ochrony przed przemocą oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania substancji psychoaktywnych. W celu określenia zadań do realizacji w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, sporządzona zostanie Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Żarów. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone wśród uczniów, dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W związku z powyższym zachęcamy dorosłych mieszkańców Gminy Żarów do udziału w badaniu i wypełnieniu anonimowej ankiety, dostępnej pod linkiem:

https://www.interankiety.pl/i/AvXm81aM

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA PEŁNOLETNICH KOBIET W TRUDNYM ŻYCIOWYM MOMENCIE.

Już 24 września wystartuje bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą. Psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie będą pełnili dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.Projekt stworzono z myślą o tych kobietach, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą, uzyskania wsparcia, czy pomocy w znalezieniu korzystnych rozwiązań dla bieżących problemów i trudności rodzinnych, zawodowych i osobistych.Eksperci dyżurujący na infolinii to psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy oferują wsparcie w zakresie psychologicznym, terapeutycznym, rozwojowym m.in. w przypadku przeżywania silnego stresu, trudności wychowawczych, problemu radzenia sobie z trudnymi emocjami, czy doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

Kampania lokalna

„Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

– pogadanki profilaktyczno – edukacyjne z rodzicami.

Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję” realizowana jest w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenia w pracy z rodzicami pokazują, że obawiają się oni rozmawiać z dziećmi na temat przemocy, a zwłaszcza wykorzystywania seksualnego. Nie chcą przestraszyć, ani zdenerwować dzieci i wydaje im się, że jest za wcześnie na poruszanie takich zagadnień. Ponadto rodzicom niejednokrotnie brakuje przygotowania i umiejętności do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat cielesności i możliwych zagrożeń. Stąd narodził się pomysł, aby w ramach kampanii lokalnej pn. „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję” spotkać się z rodzicami i zachęcić ich do rozmowy z dziećmi na tematy dotyczące unikania zagrożeń związanych z przemocą, w tym również z wykorzystaniem seksualnym.

We współpracy z dyrektorami oddziałów przedszkolnych tj. Panią Elżbieta Wierzyk, Panią Krystyną Wardach oraz Panią Barbarą Nowak we wrześniu 2020 r. odbyły się pogadanki profilaktyczno – edukacyjne z rodzicami. Podczas spotkań zaprezentowano film edukacyjny „GADKI z psem” (źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), a także omówiono zagadnienia dotyczące prywatności ciała dziecka, dobrego i złego dotyku, dobrych i złych tajemnic, ochrony i profilaktyki jako odpowiedzialności dorosłych. Rodzice otrzymali materiały dydaktyczne podnoszące kompetencje wychowawcze, a także z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci.

Zachęcamy pozostałych rodziców do oglądnięcia wraz z dziećmi filmu edukacyjnego „Gadki z psem” . Link do filmu znajduje się na stronie Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pod informacją na temat realizowanej kampanii oraz na Facebooku Gminy Żarów.

Kierownik Ośrodka Pomocy w Żarowie informuje, że można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne.

Przypominany, że Świadczenie „500+” obowiązuje do 31 maja 2021 roku i w 2020 roku nie ma potrzeby składania ponownego wniosku na to świadczenie.

Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 21 645 zł na realizację projektu „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”. Zaplanowane w projekcie działania odnoszą się do profilaktyki przemocy i zostaną przeprowadzone w formie kampanii lokalnej. Cele kampanii dotyczą przede wszystkim wyposażenia dzieci, rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania w sytuacjach, które mogą doprowadzić do wystąpienia przemocy wobec dziecka.

Szczegółowe informacje odnośnie realizowanej kampanii przedstawione są w załączonym plakacie informacyjnym oraz materiale filmowym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „GADKI z psem”.

Link do filmu:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów został powołany zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027. Celem lokalnego zespołu jest opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Mieszkańcy Gminy Żarów zainteresowani udziałem w opracowaniu diagnozy problemów i potrzeb społecznych proszeni są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie pod numerem telefonu :74 858 07 45.

ZMIANA SYSTEMU PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że dział Świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Dobry start”, pokój nr 1, od dnia 01.08.2020 roku do 30.11.2020 roku będzie czynny od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7-30 do 15-30, we wtorki od godziny 8 do 16.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARÓW

Sytuacja związana z epidemią i wynikającą z niej częściową izolacją może generować rożnego rodzaju napięcia, stres, frustrację, a tym samym liczne kryzysy w rodzinach.

W sytuacjach, gdzie słyszycie Państwo lub obserwujecie niepokojące zachowania bliskich, sąsiadów, znajomych. Uwrażliwiamy Państwa szczególnie na sytuację dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych, bądź macie Państwo wiedzę na temat rodzin potrzebujących wsparcia lub interwencji, prosimy o przekazywanie informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Informacja powinna zawierać:

1. Dane rodziny, a w szczególności adres zamieszkania

2. Opis trudności/ opis sytuacji rodziny

Bez powyższych informacji nie jesteśmy wstanie podjąć działań i dotrzeć do rodzin potrzebujących pomocy.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów,

tel. 74 8580 745, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Małgorzata Siemińska

Wniosek na 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przypomina, że w 2020 r. nie składamy ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze, tj. 500+.

Na podstawie wydanych w 2019 r. informacji wypłaty 500+ realizowane będą do dnia 31 maja 2021 r. W tym czasie wnioski o 500+ składają jedynie rodzice nowo narodzonych dzieci. Przypominamy, że w tej sytuacji wniosek o 500+ składamy tylko na nowo narodzone dziecko, gdyż na pozostałe dzieci wypłaty są realizowane na podstawie już wydanej informacji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie składa serdeczne podziękowania Pani wolontariuszce świadczącej pomoc osobom potrzebującym, starszym, samotnym i niepełnosprawnym, którą udziela w formie zakupów, wsparcia, czy zwykłej rozmowy. Dziękuję, że tak w trudnym i niebezpiecznym okresie wyraziła Pani chęć niesienia pomocy innym.

Jednocześnie zachęcam wszystkie chętne osoby do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach wolontariatu, które chcą pomóc potrzebującym w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Osoby chętne do współpracy mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 74 858-07-45 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki w godz. od 8:00 do 16:00.

W związku z sytuacją wystąpienia koronowirusa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwraca się ze szczególnym apelem do wszystkich mieszkańców naszej gminy o objęcie, w tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególną opieką osób starszych, samotny, niepełnosprawnych. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie pilnych spraw urzędowych urzędowych. Zwróćmy uwagę, czy w naszym najbliższym otoczeniu nie ma  osób, którym możemy pomóc.

Jednocześnie informujemy, że osoby potrzebujące pomocy mogą również kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie pod nr tel. 74/ 858-07-45 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki od 8:00 do  16:00.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 obsługa interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie odbywać się będzie telefonicznie, pod numerem telefonu 74 858 07 45 oraz drogą elektroniczną na adres ops_zarow@um.zarow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Żarowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane podjęciem współpracy w formie wolontariatu terenach miejskich i  wiejskich Gminy Żarów. Opieka i pomoc nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz osobami , które zostały objęte kwarantanną.

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu: 74 858 07 45 i drogą e-mailową na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej Żarowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako opiekun osoby starszej oraz osób, które zostały poddane kwarantannie w ramach umowy zlecenie na terenach miejskich i wiejskich Gminy Żarów.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie: zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, integrację społeczną, załatwianie spraw urzędowych, usługi gospodarcze, np. sprawianie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie bądź dostarczanie posiłków, usługi pielęgnacyjne, tj. kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn. Usługi opiekuńcze są świadczone na terenie gminy Żarów w miejscu zamieszkania osoby starszej.
Warunkami koniecznymi są : doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Poszukujemy osób odpowiedzialnych, rzetelnych, empatycznych oraz dobrze zorganizowanych . Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs „Jak opiekować się osobą starszą /niepełnosprawną w domu – aspekt praktyczny”.
Wszelkie informację udzielona są pod numerem telefonu : 74 858 07 45 i drogą e-mailową na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 tj. rozpowszechnianie żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Żarów. Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafi do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:
• 1402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.
W związku z powyższym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zakwalifikowali 310 osób z terenu Gminy Żarów, które spełniły wymogi kwalifikujące do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019.
Żywność rozpowszechniana będzie w Żarowie przy ul. Ogrodowej 6 w dniach 12.03.2020 r. lub 13.03.2020 r. w godz. 9.00 – 15.00. Po odbiór żywności należy zgłosić się z dowodem osobistym i mocnymi torbami. Żywność nie będzie wydawana osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu. Po odbiór żywności należy zgłosić się osobiście, w wyjątkowych sytuacjach żywność za imiennym upoważnieniem może zostać wydana innej osobie.

Aktualny kontakt do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego-

Oddział Koordynacji Świadczeń

1. tel. 71 701 17 17

2. osobisty: pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, pok. 1105, I piętro

*kontakt telefoniczny i osobisty: poniedziałek do czwartek: od 8.30 do 14.30, piątek: od 8.30 do 12.00

*przerwa: od 11.00 do 11.15

3. Kierownik Oddziału Koordynacji Świadczeń: przyjmuje w poniedziałki i środy: od 12.00 do 14.30.

Ośrodek Pomocy Społecznej Żarowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako opiekun osoby starszej w ramach umowy zlecenie na terenach wiejskich Gminy Żarów.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie: zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, integrację społeczną, załatwianie spraw urzędowych, usługi gospodarcze, np. sprawianie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie bądź dostarczanie posiłków, usługi pielęgnacyjne, tj. kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn. Usługi opiekuńcze są świadczone na terenie gminy Żarów w miejscu zamieszkania osoby starszej.

Warunkami koniecznymi są : doświadczenie w opiece nad osobami starszymi oraz czynne prawo jazdy. Poszukujemy osób odpowiedzialnych, rzetelnych, empatycznych oraz dobrze zorganizowanych . Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs „Jak opiekować się osobą starszą /niepełnosprawną w domu – aspekt praktyczny”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów lub drogą e-mailową na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.

REHABILITACJI W WARUNKACH DOMOWYCH
Dla osób z orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie POWIATU ŚWIDNICKIEGO, DZIERŻONIOWSKIEGO I  WAŁBRZYSKIEGO.

Informacja dla pacjentów w sprawie rejestracji skierowania na zabiegi rehabilitacji domowej : Elżbieta Szpak Koordynator Projektu – nr tel. 885 025 880 ; 74 852 28 61; email: e.szpak@marconimedica.pl, recepcja@marconimedica.pl

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
• ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
• ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
• uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
• chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołam pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
• chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
• urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
• osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.