FAS

9 WRZEŚNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

FAS – to Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS), który jest najcięższym zaburzeniem powstającym u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Charakteryzuje się m.in. obniżoną wagą urodzeniową dziecka, jego niskim wzrostem, zmianami w budowie twarzy tzw. dysmorfiami, a przede wszystkim uszkodzeniami mózgu. Alkohol może też powodować uszkodzenia mózgu bez wyraźnych zmian w budowie ciała lub wyglądzie dziecka, mówimy wówczas o częściowym Płodowym Zespole Alkoholowym (pFAS) lub neurobehawioralnych zaburzeniach zależnych od alkoholu (ARND). Wspólnym określeniem dla tych wszystkich uszkodzeń jest często używane pojęcie FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Trudności rozwojowe dzieci z grupy FASD

Jeśli kobieta w ciąży pije alkohol, to jej dziecko może mieć:

– problemy adaptacyjne po porodzie,

– problemy z regulacją snu i czuwania,

– trudności w gryzieniu i połykaniu pokarmu,

– kłopoty z koordynacją ruchową,

– deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi,

– opóźnioną zdolność mówienia,

– trudności w liczeniu,

– spowolnione procesy myślenia.

Co zrobić?

1. Jeśli jesteś w ciąży – zachowaj abstynencję.

2. Nie bój się ostrzegać inne kobiety w ciąży przed szkodliwymi skutkami działania alkoholu.

3. Jeśli wychowujesz dziecko, które w okresie prenatalnym było narażone na działanie alkoholu, nie czekaj z diagnozą i zaplanowaniem terapii.

4. Nie maskuj uszkodzeń z grupy FASD innymi diagnozami, gdyż Twoje dziecko może otrzymać nieadekwatną pomoc.

5. Nie ulegaj złudzeniu, że dziecko sobie dobrze radzi – większość dzieci z FASD dobrze radzi sobie z zadaniami rozwojowymi we wczesnym dzieciństwie.

6. Nie czekaj, aż problemy się nawarstwią.

7. Szukaj wsparcia nie tylko u specjalistów, ale także u innych rodziców, którzy mają sukcesy w wychowywaniu dzieci z FASD.

Pamiętaj! Nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu przez kobietę w ciąży ma negatywny wpływ na rozwój płodu.

Źródło: Broszura „Zrozumieć dziecko z FAS” Teresa Jadczak – Szumiło