Kampania lokalna „Świadek przemocy – nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”

Nie usprawiedliwiaj przemocy faktem, że osoba , która cię krzywdzi pije alkohol lub jest od niego uzależniona. Alkohol nie jest przyczyną przemocy. Przyczyną przemocy są agresywne zachowania sprawcy.

To wszystko przez alkohol, jak przestanie pić, wszystko się ułoży, to alkohol zmienia go w potwora – osoby doświadczające przemocy bardzo często wierzą, że to alkohol jest główną przyczyną przemocy. Są przekonane, że gdyby sprawca przemocy przestał pić, to przestałby także

stosować przemoc; nie byłoby bicia, wyzywania, krzyków i awantur itp. To iluzoryczne przeświadczenie daje często ulotną nadzieję na zmianę sytuacji w rodzinie tylko za sprawą zaprzestania picia alkoholu przez sprawcę. Bite kobiety częściej szukają pomocy w związku z problemem alkoholowym w rodzinie niż z powodu doświadczanej przemocy. Czasem łatwiej im ze względów społecznych czy osobistych (np. wstyd) wyjawić problem alkoholowy, a nie problem przemocy. Aż 76% kobiet doświadczających przemocy w rodzinie wskazuje, że ich partnerzy – sprawcy przemocy, nadużywają alkoholu. Z kolei ze statystyk policyjnych wynika, że blisko 70% sprawców podczas interwencji domowych w związku z przemocą, znajduje się pod wpływem alkoholu. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że jeśli doświadczasz przemocy, to osoba, która cię krzywdzi nadużywa alkoholu. Warto więc, abyś lepiej rozumiała, jak funkcjonuje osoba uzależniona i jak jej picie wpływa na ciebie i twoją rodzinę oraz w jaki sposób nadużywanie alkoholu wiąże się ze stosowaniem przemocy. Ta wiedza może cię ochronić przed niebezpieczeństwem usprawiedliwiania aktów przemocy alkoholem.

Alkohol – czynnik ryzyka stosowania przemocy

Niektóre skutki działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) mogą się wiązać z zachowaniami agresywnymi.

– Alkohol ogranicza samokontrolę i trudniej powstrzymać się od zachowań impulsywnych.
– Alkohol powoduje zaburzenia poznawcze i przyczynia się do niewłaściwej oceny sytuacji. Neutralne sygnały mogą zostać zinterpretowane jako zagrażające i tym samym wzbudzać nieadekwatną agresję.
– Ludzie pod wpływem alkoholu są mniej skłonni do poszukiwania rozwiązań na drodze rozmów, szybciej sięgają po zachowania agresywne.
– Nadużywanie alkoholu powoduje różne problemy w życiu zawodowym i osobistym ( długi , konflikty z prawem, kłótnie w domu itp.), a to z kolei przyczynia się do stresu , frustracji, które mogą być rozładowane przy pomocy agresji skierowanej wobec bliskich.

Stanisława Tracz – członek Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych