Program Stypendialny Horyzonty- Fundacja EFC

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem Fundacja EFC https://efc.edu.pl, rekrutację do kolejnej edycji Horyzontów – programu stypendialnego, który już od 12 lat pomaga licealistom i licealistkom w nauce, rozwijaniu pasji oraz mądrym, odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zaproszenie kierowane jest do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Program Stypendialny Horyzonty objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca 2022 roku – wystarczy wypełnić formularz na stronie www.efc.edu.pl.O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód w ich rodzinie nie przekracza 1550 zł netto na osobę.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla wszystkich chętnych osób zamieszkujących w Gminie Żarów.

Warsztaty są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoim dziećmi. Dla rodziców, którym zależy na bliskiej relacji z własnym dzieckiem. Są również okazją do tego, aby zmierzyć się z własnymi postawami rodzicielskimi.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nabór trwa do 15 października2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 15 osób), liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie i przesłać formularz na adres e-mail: t.borowiec@um.zarow.pl lub złożyć go osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów (formularz do pobrania na stronie OPS i UM w Żarowie). Uruchomienie grup zależy od ilości uczestników.

Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 4 godziny dydaktyczne. Odbywają się w godzinach popołudniowych. Bliższe informacje o terminach będą podane po rekrutacji uczestników.

Pytanie dotyczące szkolenia dla rodziców udzieli Teresa Borowiec – starszy specjalista pracy z rodziną, tel. 74 8580 745.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

9 WRZEŚNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

FAS – to Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS), który jest najcięższym zaburzeniem powstającym u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Charakteryzuje się m.in. obniżoną wagą urodzeniową dziecka, jego niskim wzrostem, zmianami w budowie twarzy tzw. dysmorfiami, a przede wszystkim uszkodzeniami mózgu. Alkohol może też powodować uszkodzenia mózgu bez wyraźnych zmian w budowie ciała lub wyglądzie dziecka, mówimy wówczas o częściowym Płodowym Zespole Alkoholowym (pFAS) lub neurobehawioralnych zaburzeniach zależnych od alkoholu (ARND). Wspólnym określeniem dla tych wszystkich uszkodzeń jest często używane pojęcie FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Trudności rozwojowe dzieci z grupy FASDJeśli kobieta w ciąży pije alkohol, to jej dziecko może mieć:- problemy adaptacyjne po porodzie,- problemy z regulacją snu i czuwania,- trudności w gryzieniu i połykaniu pokarmu,- kłopoty z koordynacją ruchową, – deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi, – opóźnioną zdolność mówienia, – trudności w liczeniu, – spowolnione procesy myślenia. Co zrobić?1. Jeśli jesteś w ciąży – zachowaj abstynencję.2. Nie bój się ostrzegać inne kobiety w ciąży przed szkodliwymi skutkami działania alkoholu.3. Jeśli wychowujesz dziecko, które w okresie prenatalnym było narażone na działanie alkoholu, nie czekaj z diagnozą i zaplanowaniem terapii. 4. Nie maskuj uszkodzeń z grupy FASD innymi diagnozami, gdyż Twoje dziecko może otrzymać nieadekwatną pomoc.5. Nie ulegaj złudzeniu, że dziecko sobie dobrze radzi – większość dzieci z FASD dobrze radzi sobie z zadaniami rozwojowymi we wczesnym dzieciństwie.6. Nie czekaj, aż problemy się nawarstwią. 7. Szukaj wsparcia nie tylko u specjalistów, ale także u innych rodziców, którzy mają sukcesy w wychowywaniu dzieci z FASD. Pamiętaj! Nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu przez kobietę w ciąży ma negatywny wpływ na rozwój płodu. Źródło: Broszura „Zrozumieć dziecko z FAS” Teresa Jadczak – Szumiło

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kampania na temat pracy sezonowej w UE 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?fbclid=IwAR1XmTPX7gCs3GGFGq2eGHQJCHZzGvIB45ZSaquSi8xvvLMAf5i4SN5CxHk

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Program „Dobry Start”

W związku ze zmianą w programie „Dobry Start”, który od dnia 01 lipca 2021 roku będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z pracownikami ZUS w Świdnicy w dniu 11 sierpnia 2021 roku w godz. od 10:00 – 13:00 organizuje spotkanie informacyjne w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pok. Nr 2, w ramach którego pracownicy ZUS będą pomagać zakładać klientom profil PUE oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku 300+

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wnioski na nowy okres zasiłkowy- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne.

Kierownik Ośrodka Pomocy w Żarowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021 roku można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne. Wnioski dostępne są w pokoju nr 1.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#Samodzielni i zaradni

#Samodzielni i zaradni to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Wałbrzych 2000. Jego celem jest wsparcie opiekunów i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: https://wpelnisprawni.pl/samodzielni-i-zaradni/.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wakacje bez alkoholu!

Wakacje to czas kiedy wzrasta spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież. Więcej wolnego czasu i mniej kontroli ze strony dorosłych, powodują, że młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania, dlatego zwłaszcza wtedy kontrola rodziców nad nieletnimi powinna być wzmożona. Drodzy Rodzice, starajmy się za wszelką cenę chronić dzieci przed piciem alkoholu podczas wakacyjnego wypoczynku!

Jak ochronić dziecko przed piciem alkoholu? – praktyczne wskazówki dla rodziców:

1. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem i naprawdę słuchaj tego, co ono mówi. Z uwagą wysłuchaj tego, co dziecko chce Ci powiedzieć. Spróbuj przyjąć jego punkt widzenia, nie staraj się udowodnić, że jesteś wszechwiedzący. Nie zawsze sytuacja wymaga natychmiastowego działania, czasami wystarczy po prostu wysłuchać dziecko.

2. Nie częstuj swego dziecka alkoholem i nie pozwól, by robili to inni członkowie rodziny lub znajomi.

3. Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu: Nie zgadam się, żebyś pił(-a). Poinformuj dziecko, że zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. Powiedz także, jakie będą konsekwencje złamania tej zasady. Sprawdź, czy Twoje dziecko usłyszało i zrozumiało dokładnie to, co chciałeś(-aś) mu przekazać.

4. Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. nawet niewielkie ilości alkoholu mogą być szkodliwe, ponieważ dziecko jeszcze się rozwija, organizm i psychika nie są w pełni ukształtowane. Picie alkoholu może zniszczyć coś delikatnego i cennego w ich życiu.

5. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia. Podsuń kilka pomysłów na skuteczne odmawianie np. „zależy mi na Waszym towarzystwie i chcę się dobrze bawić, ale nie muszę podkręcać się alkoholem”, „postanowiełem(-am), że nie będę pił(-a) i chcę być w porządku wobec siebie”.

6. Pomóż dziecku zbudować jasny system wartości. Nastolatkom łatwiej jest żyć i podejmować decyzje, gdy dokładnie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Oni – częściej niż my, dorośli – widzą świat w kolorach biało – czarnych.

7. Dawaj dobry przykład. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa musi być związana z piciem.

8. Nie wahaj się powiedzieć opiekunom dziecka i rodzicom jego kolegów, z którymi spędza swój wolny czas, że nie życzysz sobie, żeby Twoje dziecko piło. Uczyń ich sojusznikami w tej sprawie. Masz prawo decydować o bezpieczeństwie swojego dziecka.

Źródło: „Jak ochronić dziecko przed piciem alkoholu?”, M. Wieczorek – Stachowicz, Wydawnictwo Parpamedia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

DOBRY START 300+

Od 01.07.2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obsługę świadczenia dla rodzin „Dobry Start” 300+.

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie:

• na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

• przez bankowość elektroniczną

• na portalu empatia.mpips.gov.pl

Profil PUE ZUS możesz założyć samodzielnie. Jak to zrobić: sprawdź na www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00. Możesz też przyjść na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie . Świadczenie wypłaca się w formie przelewów na rachunki bankowe.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz