Gmina Żarów pomaga Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że przychodnie znajdujące się na terenie Żarowa zadeklarowały, że będą udzielać pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, rodzinom przybywającym z Ukrainy.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Podziękowania

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dziękuje mieszkańców Gminy Żarów za złożone dary. Jednocześnie informujemy, że obecnie nie przyjmujemy już ubrań. Informację dotyczące akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 74 306 70 18.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Gmina Żarów pomaga Ukrainie

W związku z sytuacją na Ukrainie informujemy, że  wszystkie osoby, które chcą przekazać dary na rzecz społeczności ukraińskiej prosimy przywozić do sali widowiskowo-sportowej przy ul.  Armii Krajowej 60 w Żarowie.

Dary dla Ukrainy prosimy zostawiać w dniach od 1 do 4 marca 2022r., w godz. 8.00-15.00.

Jednocześnie prosimy już NIE KONTYNUOWAĆ ZBIÓREK i nie  przynosić darów po 4 marca 2022r. Zgodnie z wytycznymi Wojewody nie  będziemy mogli tych darów wysyłać na granicę.

Informujemy również, że mieszkańcy, którzy chcą przyjąć do swoich domów obywateli Ukrainy proszeni są, aby zgłosić najpierw taką informacje do Urzędu Miejskiego w Żarowie pod nr tel. 74 30 67 367 (do  Pana Michała Domańskiego). Prosimy, aby wskazywać liczbę osób i okres, na który zdecydujemy się przyjąć daną rodzinę. Mieszkańcy, którzy już przyjęli do siebie rodziny z Ukrainy prosimy również, aby zgłosili taką informację do UM Żarów.

W sprawie darów dla rodzin, które przyjadą z Ukrainy do  gminy Żarów prosimy kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, nr tel. 74 30 67 018.

W najbliższych dniach uruchomiony zostanie numer konta bankowego, na który będzie można przekazywać wsparcie finansowe dla Ukrainy. Na bieżąco będziemy również Państwu przekazywać ważne informacje od Wojewody w tej sprawie.

Burmistrz Miasta Żarów składa wielkie podziękowania wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, radnym Rady Miejskiej, szkołom i zakładom pracy oraz osobom indywidualnym za zaangażowanie w zbiórki darów dla naszych sąsiadów z  Ukrainy.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że od dnia 02.03.2022r. wydawanie obiadów zostaję zawieszone.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Program Stypendialny Horyzonty- Fundacja EFC

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem Fundacja EFC https://efc.edu.pl, rekrutację do kolejnej edycji Horyzontów – programu stypendialnego, który już od 12 lat pomaga licealistom i licealistkom w nauce, rozwijaniu pasji oraz mądrym, odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zaproszenie kierowane jest do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Program Stypendialny Horyzonty objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca 2022 roku – wystarczy wypełnić formularz na stronie www.efc.edu.pl.O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód w ich rodzinie nie przekracza 1550 zł netto na osobę.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla wszystkich chętnych osób zamieszkujących w Gminie Żarów.

Warsztaty są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoim dziećmi. Dla rodziców, którym zależy na bliskiej relacji z własnym dzieckiem. Są również okazją do tego, aby zmierzyć się z własnymi postawami rodzicielskimi.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nabór trwa do 15 października2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 15 osób), liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie i przesłać formularz na adres e-mail: t.borowiec@um.zarow.pl lub złożyć go osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów (formularz do pobrania na stronie OPS i UM w Żarowie). Uruchomienie grup zależy od ilości uczestników.

Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 4 godziny dydaktyczne. Odbywają się w godzinach popołudniowych. Bliższe informacje o terminach będą podane po rekrutacji uczestników.

Pytanie dotyczące szkolenia dla rodziców udzieli Teresa Borowiec – starszy specjalista pracy z rodziną, tel. 74 8580 745.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

9 WRZEŚNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

FAS – to Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS), który jest najcięższym zaburzeniem powstającym u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Charakteryzuje się m.in. obniżoną wagą urodzeniową dziecka, jego niskim wzrostem, zmianami w budowie twarzy tzw. dysmorfiami, a przede wszystkim uszkodzeniami mózgu. Alkohol może też powodować uszkodzenia mózgu bez wyraźnych zmian w budowie ciała lub wyglądzie dziecka, mówimy wówczas o częściowym Płodowym Zespole Alkoholowym (pFAS) lub neurobehawioralnych zaburzeniach zależnych od alkoholu (ARND). Wspólnym określeniem dla tych wszystkich uszkodzeń jest często używane pojęcie FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Trudności rozwojowe dzieci z grupy FASDJeśli kobieta w ciąży pije alkohol, to jej dziecko może mieć:- problemy adaptacyjne po porodzie,- problemy z regulacją snu i czuwania,- trudności w gryzieniu i połykaniu pokarmu,- kłopoty z koordynacją ruchową, – deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi, – opóźnioną zdolność mówienia, – trudności w liczeniu, – spowolnione procesy myślenia. Co zrobić?1. Jeśli jesteś w ciąży – zachowaj abstynencję.2. Nie bój się ostrzegać inne kobiety w ciąży przed szkodliwymi skutkami działania alkoholu.3. Jeśli wychowujesz dziecko, które w okresie prenatalnym było narażone na działanie alkoholu, nie czekaj z diagnozą i zaplanowaniem terapii. 4. Nie maskuj uszkodzeń z grupy FASD innymi diagnozami, gdyż Twoje dziecko może otrzymać nieadekwatną pomoc.5. Nie ulegaj złudzeniu, że dziecko sobie dobrze radzi – większość dzieci z FASD dobrze radzi sobie z zadaniami rozwojowymi we wczesnym dzieciństwie.6. Nie czekaj, aż problemy się nawarstwią. 7. Szukaj wsparcia nie tylko u specjalistów, ale także u innych rodziców, którzy mają sukcesy w wychowywaniu dzieci z FASD. Pamiętaj! Nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu przez kobietę w ciąży ma negatywny wpływ na rozwój płodu. Źródło: Broszura „Zrozumieć dziecko z FAS” Teresa Jadczak – Szumiło

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kampania na temat pracy sezonowej w UE 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?fbclid=IwAR1XmTPX7gCs3GGFGq2eGHQJCHZzGvIB45ZSaquSi8xvvLMAf5i4SN5CxHk

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Program „Dobry Start”

W związku ze zmianą w programie „Dobry Start”, który od dnia 01 lipca 2021 roku będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z pracownikami ZUS w Świdnicy w dniu 11 sierpnia 2021 roku w godz. od 10:00 – 13:00 organizuje spotkanie informacyjne w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pok. Nr 2, w ramach którego pracownicy ZUS będą pomagać zakładać klientom profil PUE oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku 300+

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz