Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów ZUS w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. W ramach kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ZUS upowszechnia wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku, tak aby klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych i dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rodzice zastępczy poszukiwani

Mija rok odkąd w Świdnicy ruszył program „Rodzina Zastępcza – Miłość nie do zastąpienia”. Choć w ciągu ostatnich miesięcy działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były mocno ograniczone to sporo zadań udało się zrealizować. – Potrzeby wciąż są jednak spore, obecnie na nowy dom czeka w naszym powiecie 75 dzieci. To dlatego tak bardzo potrzebne są nam nowe rodziny – mówi Katarzyna Dudkiewicz, Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

2020 rok był szczególnie trudny z uwagi na panującą na świecie pandemię. Na szczęście bardzo wiele zadań udało na się przeprowadzić. PCPR promując program „Rodzina Zastępcza – Miłość nie do zastąpienia” ruszył z akcją banerowo – plakatową. W całym powiecie pojawiły się żółto-fioletowe banery ilustrujące innowacyjny w skali kraju program mający na celu „oswoić” kandydatów z rolą rodzica zastępczego. – Uruchomiliśmy także fanpage na facebooku, gdzie niemal każdego dnia informujemy naszych obserwujących o tym, co dzieje się u nas i naszych rodzin. Na bieżącą prezentujemy koordynatorów rpz oraz opowiadamy
o formach pieczy zastępczej. Cały czas udoskonalamy też nasz system wsparcia rodzin zastępczych – mówi Dudkiewicz. Właśnie z myślą o rodzinach PCPR prowadzi
z powodzeniem od 2018 roku projekt „Akademia Rozwoju” w ramach którego prowadzone są korepetycyjne, zajęcia z biofeedbacku, fizjoterapia i psychoterapia. Prowadzone są też rozmaite szkolenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

– Cieszymy się, bo wkrótce nasze rodziny otrzymają wsparcie od świdnickich seniorów
z Uniwersytetem III Wieku . Już podpisaliśmy umowę partnerską i kiedy tylko będzie to możliwe, Ci wspaniali seniorzy ruszą z pomocą. Będzie to pomoc w nauce, w pracach domowych a także wycieczki czy spacery z młodszymi dziećmi. Byliśmy także gośćmi Faktów TVP3, nasz program prezentowałyśmy także podczas spotkań w szkołach na terenie powiatu świdnickiego – mówi Katarzyna Dudkiewicz.

Z myślą o rodzinach prowadzona jest także tzw. superwizja. To szkolenie pomocowe dla rodzin, dzięki którym jeszcze lepiej rozumieją i pełnią swoją funkcję. Cyklicznie szkoleni są także sami koordynatorzy.

Pomoc rodzinom to też wsparcie finansowe – PCPR pozyskał 450 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla swoich rodzin w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Dzięki tym pieniądzom udało się kupić – 135 laptopów, 1 monitor, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 sztuki oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Wyposażone zostało też 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Nasze rodziny mogą też stale liczyć na wsparcie sponsorów, wśród nich są np. Wagony Świdnica Sp. z o. o. Firma już kilka razy przekazała środki na wsparcie dzieciaków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie”

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

Myślisz, by zostać rodziną zastępczą? Zastanawiasz się czy to dla Ciebie? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu Akademia Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje bezpłatne szkolenie, dzięki któremu lepiej zrozumiesz rolę rodzica zastępczego oraz być może zechcesz podjąć się tej wyjątkowej funkcji.

Szkolenie pod nazwą ,,Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie” prowadzić będzie dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Maria Haracz – Dąbrowska. Ze względów bezpieczeństwa odbędzie się ono online – na platformie ZOOM – w dniach 1 i 8 kwietnia w godzinach od 14.00 do 19.00. – Dzięki szkoleniu każdy z kandydatów będzie mógł nauczyć się lepiej rozumieć rolę rodzica zastępczego. To też niejako zaproszenie do pojęcia tej niezwykłej roli – zachęca Maria Haracz – Dąbrowska.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu świdnickiego a udział w nim jest całkiem bezpłatny. By jednak się zgłosić konieczne jest wypełnienie ankiety.

Poniżej załączamy link, po wejściu wyświetli się jej treść. Odpowiedzi, po kliknięciu przycisku „wyślij” zostaną automatycznie przesłane do koordynatora projektu, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej.

https://docs.google.com/forms/d/1L83H4Ey_nqP795zsVVLm_eHs9h9GsyGhCr1S2ByE_J8/viewform?fbclid=IwAR0d1Lx5hN54-rh6FvwoK23p53ckr6JX5DgXPDeX-gxdRy5JPKm4cAixbaA&edit_requested=true

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ankieta dotycząca różnych problemów społecznych.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarów prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej różnych problemów społecznych.Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane dane pozwolą w zaplanowaniu działań edukacyjno – profilaktycznych, pomocowych i interwencyjnych dla środowisk dotkniętych, bądź zagrożonych przemocą w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

Poniżej link do ankiety:

https://www.interankiety.pl/i/2E9K9n0v

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

W związku z obchodzonym 22 lutego 2021 roku Dniem Ofiar Przestępstw, prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Świdnicy w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach od 9 do 14 telefonicznie będą udzielać informacji ofiarom przestępstw.Informację będą udzielane pod numerem telefonu : 74 856 36 73.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zmiana numeru konta Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że od dnia 15.02.2021 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, wszelkie wpłat należy dokonywać na konto nr Santander Bank Polska S.A 52 1090 2369 0000 0001 4749 6801.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PODZIĘKOWANIA DLA FUNDACJI BABCIA I DZIADEK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Babcia i Dziadek w Żarowie, Państwu Stanisławowi i Beacie Łukaszów oraz wszystkim osobom zaangażowanym w bezpłatne przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.Dzięki Państwa hojności serca, chęci dzielenia się z innymi co dzień prawie 50 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje ciepłe posiłki. Jest to dla nas nieoceniona pomoc i wsparcie, szczególnie w tym trudnym czasie, czasie pandemii. Serdecznie dziękując liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

ABY PICIE ALKOHOLU NIE STAŁO SIĘ PROBLEMEM..

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów. Jednym z zadań Programu jest podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania te mają na celu wzmocnienie skuteczności lokalnej polityki wobec alkoholu, bowiem systematyczne edukowanie stanowi ważny element profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną, mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian, których rodzaj i nasilenie zależą od poziomu jego stężenia we krwi.

Alkohol:

– zaburza realną ocenę własnych możliwości i ograniczeń,

– powoduje zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej,

– obniża sprawność intelektualną,

– powoduje przeżywanie gwałtownych i nieoczekiwanych emocji (np. złość, pożądanie, rozpacz) i skutkuje skłonnością do zachowań hałaśliwych, wulgarnych, agresywnych i autoagresywnych.

– ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

WZORY SPOŻYWANIA ALKOHOLU:

Wyróżnia się trzy podstawowe wzory spożywania alkoholu, wykraczające poza granice bezpiecznego picia:

1. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny wzór picia nie zostanie zmieniony.

2. Picie szkodliwe to taki wzór picia, który ich powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

3. Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, „koncentracja życia wokół picia”. Osoba uzależniona odczuwa silne pragnienie spożywania alkoholu. Ma trudności z kontrolowaniem zachowań związanych z piciem i kontynuuje picie pomimo świadomości szkód, jakie ono wywołuje. Przerwanie picia lub gwałtowne zmniejszenie dawki alkoholu powoduje szereg dolegliwości o charakterze somatycznym i psychicznym.

Aby sprawdzić swój aktualny wzór spożywania alkoholu należy dokonać analizy sygnałów ostrzegawczych.

JAK OCENIĆ SWOJE PICIE – ANALIZA SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH:

Zmiany wzoru spożywania alkoholu w kierunku zwiększającym ryzyko szkód zwiastuje szereg sygnałów ostrzegawczych:

– zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, pojawia się coraz więcej okazji do picia, wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowe,. tygodniowa, coraz częściej picie kończy się złym samopoczuciem,

– zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu, picie nie jest już tylko elementem urozmaicenia spotkań towarzyskich, staje się „lekarstwem” na stres, smutek, samotność, lęk,

– postępuje przywiązanie do sytuacji picia, narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się,

– alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach np. okres ciąży, prowadzenie pojazdów itp.

– nasilają się incydenty upojenia, stany zatrucia alkoholem,

– używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),

– pojawiają się trudności w przypomnieniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem („urwane filmy”),

– picie jest kontynuowane pomimo, że rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu: zdrowotne (wypadki, schorzenia wynikające z picia), społeczne (kłótnie z bliskimi, agresja, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, pogorszenie relacji), psychologiczne (obniżenie nastroju, stany napięcia, kłopoty z kontrolowanie emocji).

Do oceny aktualnego wzoru spożywania alkoholu pomocny może okazać się test AUDIT, opracowany przez WHO – ulotki „Pijesz alkohol? Oceń ryzyko”, zawierające Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu dostępne są w siedzibie OPS w Żarowie.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTY, KTÓRY ZDIAGNOZUJE TWÓJ PROBLEM. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAROWIE, PRZYJMUJE TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – PRZYJDŹ – NIE ZWLEKAJ!

Źródło: Poza granicami bezpiecznego picia – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie od alkoholu. Jadwiga Fudała

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 ustawy oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie została powołana Zarządzeniem Nr 166/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 października 2019 r.

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO:

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 24 ustawy procedura zobowiązania podejmowana jest wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:

  • Rozkład życia rodzinnego
  • Demoralizuje nieletnich
  • Uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny

Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

1. Wszczęcie procedury (do gminnej komisji wpływa wniosek – wzór wniosku w załączeniu).

2. Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynął wniosek i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu (jeśli się zgłosi).

3. W razie potrzeby rozmowa z wnioskodawcą/ świadkiem celem zbierania materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego.

4. Skierowanie na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).

6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Ważne: Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i jedna z przesłanek wskazanych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy GKRPA mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (Żarów, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3) – do Pani Marty Łoboda – pracownika zajmującego się profilaktyką i rozwiązaniem problemów uzależnień/ przedstawiciela gminnej komisji (tel. 74 306 70 17).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

W okresie październik – listopad 2020 r. w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz w oddziałach przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zastrużu oraz przy Szkole Podstawowej w Mrowinach odbyły się zajęcia profilaktyczne z dziećmi w ramach programu osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zajęcia edukacyjne dla dzieci to propozycja z zakresu profilaktyki uniwersalnej, gdzie głównym celem jest wczesne rozpoznanie przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważnym aspektem jest to, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

Spotkania obejmowały pięć bloków tematycznych dotyczącychemocji, bezpiecznych zasady, czyli jak i gdzie szukać pomocy, rozróżniania dobrego i złego dotyku, granic i prywatność własnego ciała oraz rozpoznawania dobrych i złych tajemnic.

Podczas zajęć przedszkolaki znakomicie rozpoznawały sytuacje zagrażające oraz stosowały bezpieczne zasady. Bezpieczne zasady składają się z trzech kroków. Pierwszy krok to głośno powiedzieć „nie”, drugi krok szybko odejść, trzeci krok – powiedzieć komuś dorosłemu o tym, co się stało.

Tematem ważnym, przypominanym dzieciom na każdych zajęciach było rozpoznanie i zwrócenie się o pomoc do osoby zaufanej. Przedszkolaki malowały osoby z bliskiego otoczenia – mamę, tatę, babcię, dziadka, panią z przedszkola, czasem rodzeństwo, które w ich ocenie są osobami zaufanymi. Stworzyły drzewo osób zaufanych.

Zdjęcie drzewa osób zaufanych

Realizatorki zajęć profilaktycznych – Teresa Borowiec i Kamila Dąbek przekazały dzieciom wiedzę, że ich ciało jest ich własnością oraz że nikt nie ma prawa zmuszać je do czynności powodujących dyskomfort, smutek, strach. Przedszkolaki po zakończeniu zajęć nauczyły się co to są miejsca intymne, a także, że nikt nie ma prawa ich bić i stosować zachowań, które im się nie podobają.

W czasie zajęć przedszkolaki uczyły się i poznawały nowe umiejętności wraz z postaciami: Minką i Humorkiem, którzy towarzyszyli podczas wspólnych zabaw, opowiadali historię i wspólnie z dziećmi uczyli się o bezpiecznych zasadach.

Na koniec spotkań przedszkolaki uczestniczący w zajęciach otrzymali zabawkę edukacyjną, która ma im przypominać o zasadach jakie poznały podczas zajęć.

Zajęcia prowadzone w oparciu o scenariusz „Chronimy dzieci” opracowany przez fundację Dajemy dzieciom siłę. Podczas zajęć wykorzystano film edukacyjny pn. Gadki z psem (źródło Fundacja dajemy dzieciom siłę)

Raport z realizacji lokalnej kampanii pn. „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. Cele szczegółowe dotyczyły wyposażenia dzieci, rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania w sytuacjach, które mogą doprowadzić do wystąpienia przemocy i wykorzystania seksualnego dziecka.

W załączniku tabela dotyczącą raportu realizacji lokalnej kampanii pn „Bezpieczne dzieci- wiem, rozmawiam, reaguje”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz