Pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadkom.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Terminy składania wniosków

dobry start (300+), fundusz alimentacyjny oraz na świadczenia rodzinne.

* od 01 lipca 2020 r. drogą elektroniczną,

* od 01 sierpnia 2020 r. w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w godzinach urzędowania.

WAŻNE

– terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+):

* od 01 luty 2021 r. drogą elektroniczną,

* od 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w godzinach urzędowania.

Więcej informacji na temat przyjmowania wniosków oraz dokumentów niezbędnych do ich rozpatrzenia, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w godzinach urzędowania w pok. nr 1 lub pod nr telefonu (74) 306 70 12.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, iż od miesiąca maja realizowane będzie telefoniczne bądź osobiste poradnictwo z psychologiem i radcą prawnym. Osoba zainteresowana spotkaniem z psychologiem lub radcą prawnym będzie mogła zdecydować o formie kontaktu. W przypadku wizyty osobistej, po wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej należy skorzystać z płynu dezyfekujacego ręce, który znajduje się w korytarzu OPS. Ponadto obowiązkowa jest maseczka, w którą dana osoba musi sama się zaopatrzyć. Do danego specjalisty należy zgłaszać się na umówioną godzinę (zapisy telefoniczne pod nr 74 858 07 45).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

ul. Armii Krajowej 54

58-130 Żarów

Telefon kontaktowy: 74 306 7018

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz