Profilaktyczny Kalendarz Ucznia 2024

W najbliższych dniach do szkół podstawowych z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2024 rok, zawierający treści profilaktyczne. Ponadto szkoły otrzymają ścienne kalendarze z profilaktycznym przekazem do zawieszenia w klasie.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

6 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dodatek Osłonowy

Edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że są już dostępne wnioski o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy w 2024 r. przysługuje na okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Poradnictwo specjalistyczne w 2024

Punkt konsultacyjny

Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą domową, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Kampania – Świadek Przemocy

W ramach lokalnej kampanii „Świadek przemocy – nie bądź obojętny, reaguj na przemoc” w dniu 12.12.2023 r. odbyło się spotkanie Radnych Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Sołtysów wsi z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żarów. Zaproszonych gości przywitali Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Małgorzata Siemińska oraz Burmistrz Miasta Żarów – Leszek Michalak.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świadek przemocy – nie bądź obojętny, reaguj na przemoc

Krótkie przypomnienie

Artykuły zostały napisane przez Członków Zespołu interdyscyplinarnego w ramach kampanii lokalnej – zachęcamy do zapoznania się:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Korpus Wsparcia Seniorów

Nabór do Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Modułu II

Trwa nabór do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie. Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia (…)

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaproszenie do współpracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2024 zaprasza do współpracy(*):

  • radcę prawnego
  • psychologa
  • terapeutę uzależnień
  • terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
    (*) osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą
Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz