Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Pożarzysku

„Pszczółki” w Pożarzysku to grupa zajęciowa, w ramach której od stycznia b.r. organizowane są zajęcia o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym.

„Pszczółki” w Pożarzysku to grupa zajęciowa, w ramach której od stycznia b.r. organizowane są zajęcia o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym, które obejmują realizację następujących celów: opiekuńczego, poznawczego, kształcącego, wychowawczego oraz integracyjnego. Działalność grupy zajęciowej finansowana jest z budżetu gminy, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach zajęć uczestnicy, oprócz aktywnego spędzania czasu wolnego, mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, a także poznać sposoby zdrowego i aktywnego stylu życia. Opiekun zajęć proponuje dzieciom szereg atrakcyjnych działań, wzbogaconych o treści profilaktyczne, w tym m.in. zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, ruchowe oraz gry i zabawy integracyjne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz