LOKALNA KAMPANIA „TRZEŹWI NA DRODZE” – trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze

Wpływ alkoholu na organizm kierowcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie realizuje lokalną kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Trzeźwi na drodze”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz zwiększenie świadomości nt. wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Realizacja lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Wpływ alkoholu na organizm człowieka

Alkohol jest substancją psychoaktywną bardzo silnie oddziaływującą na organizm ludzki, przede wszystkim spowalnia działanie układu nerwowego w wyniku czego osoba będąca pod wpływem alkoholu traci zdolność prawidłowej percepcji bodźców wysyłanych zarówno przez sam organizm jak i tych, które docierają z zewnątrz. Jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym i jest prawnie zabroniona.

ILOŚĆ PROMILI
WE KRWI
WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM KIEROWCY
0,1‰Rozproszona uwaga.
0,2‰Dłuższe spostrzeganie.
0,3‰Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zmniejszona zdolność postrzegania dostrzegania kształtów z oddali, obniżona zdolność postrzegania dynamicznych zmian światła.
0,4‰Opóźniona reakcja na bodźce, obniżona sprawność motoryczna, wydłużony czas adaptacji narządu wzroku do zmian atmosferycznych.
0,5 ‰Obniżenie zdolności realnej oceny sytuacji na drodze. Nadpobudliwość, upośledzenie reakcji psychofizycznych, pogorszenie ostrości widzenia i zdolności prawidłowej oceny odległości.
0,6 ‰Błędna ocena własnych możliwości, znaczny spadek koncentracji i samokontroli.
0,8‰Występowanie zjawiska słabości mięśni co powoduje znaczne osłabienie zdolności prowadzenia samochodu
1-2‰Zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej, wahania nastroju, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.
2-3‰Zaburzenia mowy, wzmożona senność, znaczne obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania oraz poruszania się.
3-4‰Spadek ciśnienia we krwi, obniżenie temperatury ciała, osłabienie funkcji życiowych, duże prawdopodobieństwo utraty przytomności .
Powyżej 4 ‰Dawka śmiertelna, śpiączka , zatrzymanie akcji serca i oddychania.
Na podstawie broszury „Alkohol i kierowca
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz