Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Dzień ten został ustalony dla zwrócenia uwagi na problem zażywania narkotyków i leków w celu odurzania się oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

Narkomania to stałe lub okresowe używanie, w celach innych niż medyczne, środków odurzających i psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać albo powstało uzależnienie. Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się „mody” na używanie substancji psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.

Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych

 • pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.
 • zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:
  • stany nietrzeźwości,
  • osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,
  • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
  • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi,
  • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
  • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,
  • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
  • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
  • wagarowanie, opuszczanie pracy.
 • zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,
 • rozluźnienie więzi z rodziną,
 • zakłócanie porządku publicznego,
 • zmiany w wyglądzie,
 • sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,
 • stany euforii i zmęczenia,
 • zmiana nawyków żywieniowych,
 • zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,
 • „szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,
 • słodki zapach z ust.

Telefony zaufania i przydatne strony

800 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Bezpłatna linia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  czynna codziennie w godz. 16–21.

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

www.narkomania.org.pl – OGÓLNOPOLSKA PORADNIA INTERNETOWA

Bezpłatny serwis pomocowy działający na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, adresowany do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii. Poradnia świadczy pomoc on-line dla:

 • osób używających narkotyków;
 • osób uzależnionych od narkotyków;
 • rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym.

Gdzie szukać pomocy na terenie Gminy?

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (ul. Armii Krajowej 54) w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne terapeuty uzależnień w zakresie narkomanii, skierowanie do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów. Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 74 306 70 17.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz