Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 13.11.2023 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Pani Małgorzata Siemińska uroczyście otworzyła kolejny cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkoła dla rodziców i wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Spotkania tematyczne uczą nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, a także promowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych, wolnych od przemocy, sprzyjających rozwojowi dziecka.


Cele szczegółowe:

  • identyfikowanie własnych postaw rodzicielskich i refleksja nad ich efektywnością;
  • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec dziecka i określania granic w taki sposób, aby dziecko chciało je respektować;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć swoich i dziecka, a także radzenia sobie z nimi w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
  • nabywanie nowych umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci (aktywne słuchanie, formułowanie oczekiwań, komunikat „ja”, parafrazowanie, odzwierciedlanie uczuć);
  • budowanie relacji rodzic – dziecko opartych na podmiotowości i szacunku – poznawanie sposobów zachęcających dziecko do efektywnej współpracy oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji programu życzymy owocnej pracy, a także wykorzystania okazji do zmierzenia się z własnymi postawami rodzicielskimi.
Program sfinansowany został z budżetu Gminy Żarów ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz