Archiwum miesiąca: styczeń 2024

Dodatek Osłonowy

Edycja 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że są już dostępne wnioski o dodatek osłonowy.Dodatek osłonowy w 2024 r. przysługuje na okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Poradnictwo specjalistyczne w 2024

Punkt konsultacyjny Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą domową, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Kampania – Świadek Przemocy W ramach lokalnej kampanii „Świadek przemocy – nie bądź obojętny, reaguj na przemoc” w dniu 12.12.2023 r. odbyło się spotkanie Radnych Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Sołtysów wsi z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żarów. Zaproszonych gości przywitali Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Małgorzata … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świadek przemocy – nie bądź obojętny, reaguj na przemoc

Krótkie przypomnienie Artykuły zostały napisane przez Członków Zespołu interdyscyplinarnego w ramach kampanii lokalnej – zachęcamy do zapoznania się:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz