Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

W okresie październik – listopad 2020 r. w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz w oddziałach przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zastrużu oraz przy Szkole Podstawowej w Mrowinach odbyły się zajęcia profilaktyczne z dziećmi w ramach programu osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zajęcia edukacyjne dla dzieci to propozycja z zakresu profilaktyki uniwersalnej, gdzie głównym celem jest wczesne rozpoznanie przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważnym aspektem jest to, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

Spotkania obejmowały pięć bloków tematycznych dotyczącychemocji, bezpiecznych zasady, czyli jak i gdzie szukać pomocy, rozróżniania dobrego i złego dotyku, granic i prywatność własnego ciała oraz rozpoznawania dobrych i złych tajemnic.

Podczas zajęć przedszkolaki znakomicie rozpoznawały sytuacje zagrażające oraz stosowały bezpieczne zasady. Bezpieczne zasady składają się z trzech kroków. Pierwszy krok to głośno powiedzieć „nie”, drugi krok szybko odejść, trzeci krok – powiedzieć komuś dorosłemu o tym, co się stało.

Tematem ważnym, przypominanym dzieciom na każdych zajęciach było rozpoznanie i zwrócenie się o pomoc do osoby zaufanej. Przedszkolaki malowały osoby z bliskiego otoczenia – mamę, tatę, babcię, dziadka, panią z przedszkola, czasem rodzeństwo, które w ich ocenie są osobami zaufanymi. Stworzyły drzewo osób zaufanych.

Zdjęcie drzewa osób zaufanych

Realizatorki zajęć profilaktycznych – Teresa Borowiec i Kamila Dąbek przekazały dzieciom wiedzę, że ich ciało jest ich własnością oraz że nikt nie ma prawa zmuszać je do czynności powodujących dyskomfort, smutek, strach. Przedszkolaki po zakończeniu zajęć nauczyły się co to są miejsca intymne, a także, że nikt nie ma prawa ich bić i stosować zachowań, które im się nie podobają.

W czasie zajęć przedszkolaki uczyły się i poznawały nowe umiejętności wraz z postaciami: Minką i Humorkiem, którzy towarzyszyli podczas wspólnych zabaw, opowiadali historię i wspólnie z dziećmi uczyli się o bezpiecznych zasadach.

Na koniec spotkań przedszkolaki uczestniczący w zajęciach otrzymali zabawkę edukacyjną, która ma im przypominać o zasadach jakie poznały podczas zajęć.

Zajęcia prowadzone w oparciu o scenariusz „Chronimy dzieci” opracowany przez fundację Dajemy dzieciom siłę. Podczas zajęć wykorzystano film edukacyjny pn. Gadki z psem (źródło Fundacja dajemy dzieciom siłę)

Raport z realizacji lokalnej kampanii pn. „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. Cele szczegółowe dotyczyły wyposażenia dzieci, rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania w sytuacjach, które mogą doprowadzić do wystąpienia przemocy i wykorzystania seksualnego dziecka.

W załączniku tabela dotyczącą raportu realizacji lokalnej kampanii pn „Bezpieczne dzieci- wiem, rozmawiam, reaguje”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz