„Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi społecznej na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.

Realizacja lokalnej kampanii odbędzie się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Rodzina jest miejscem, gdzie zaspokajane są najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka, ale jednocześnie przy zaburzeniach w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, może być głównym źródłem zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Analizując sytuację rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież wychowujące się w tych rodzinach. Dziecko wzrastające w rodzinie alkoholowej żyje w stanie permanentnego stresu. W rodzinie, w której najważniejszym członkiem staje się osoba uzależniona i to na niej zaczyna się skupiać cała uwaga, potrzeby pozostałych członków rodziny schodzą na dalszy plan. Żyjąc w samotności, w ciągłym strachu, z ogromnym poczuciem odrzucenia, dzieci uczą się życia wedle trzech podstawowych zasad: „nie mówić”, „nie ufać”, „nie odczuwać”. Jednocześnie zaczynają proces adaptacji do nowych warunków rzeczywistości.

Dziecko chcące przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym, przyjmuje pewne wzory funkcjonowania tzw. role (postawy obronne). Powyższe zachowania są sztywne, wymuszone przez okoliczności, nie zaś wybrane w swobodnym rozwoju dziecka. Dlatego zachowania te nie służą przystosowaniu się do rzeczywistości, w której człowiek żyje. Niejednokrotnie wzory te są trwałe i przenoszą się w dorosłe życie.

BOHATER
to osoba, która bierze na siebie zadanie wyrównania braków rodziny przez życie pełne działania i poświęcania się dla rodziny (np. przejmuje opiekę nad młodszym rodzeństwem, rezygnuje z realizacji swoich celów życiowych), stara się sprostać wszystkim wymaganiom. Jest to najczęściej najstarsze dziecko, które zwykle jest wzorowym uczniem, pełni ważne role w szkole, zazwyczaj jest lubiany przez rówieśników, ale nie nawiązuje głębokich przyjaźni. Niekorzystne skutki: zaniedbywanie siebie, brak świadomości własnych potrzeb, skrajne poświęcenie dla innych.

KOZIOŁ OFIARNY
to dziecko, które zabłąkało się na margines społeczny. Czuje się odsunięte i szuka wsparcia poza domem. To uczeń trudny wychowawczo, zajmujący się kradzieżami i oszustwami, uciekający z domu, zwykle źle się uczy, wagaruje, wcześnie zaczyna sięgać po środki psychoaktywne. Poprzez buntowanie się, niespełnianie oczekiwań i odcinanie od pozytywnych uczuć kieruje na siebie złość dorosłych.

MASKOTKA
to osoba, której specjalnością jest rozładowywanie rodzinnych napięć humorem, wygłupami lub wdziękiem, potrafi „udobruchać” osobę pijącą. Tak silnie koncentruje się na uczuciach innych, że w efekcie nie potrafi rozpoznawać i adekwatnie wyrażać swoich emocji. Nikt nie traktuje dziecka poważnie, często jest lekceważone, a jego uczucia są zaniedbane.

DZIECKO WE MGLE
to osoba wycofana z życia rodzinnego, ktoś kogo psychicznie nie ma. Taka rola powoduje, że dziecko jest samotne i zamknięte w sobie. To osoba, która wycofała się w swój własny izolowany świat (fantazji, marzeń). To dziecko ciche, izolujące się, ma tendencje do odrywania się od rzeczywistości, własnych uczuć, unika konfrontacji z trudnościami, jest „niewidzialne”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz