KAMPANIA „DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”

Podsumowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie w okresie wrzesień – listopad 2023 realizował lokalną kampanię informacyjno – edukacyjną pn. „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Celem kampanii było zwrócenie uwagi społecznej na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Realizacja lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej odbyła się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025 ze środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

  • edukacja publiczna poprzez zamieszczenie artykułów na stronie internetowej („Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym” oraz „Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika”),
  • zakup i rozpowszechnienie materiałów profilaktyczno – edukacyjnych (ulotki, plakaty, broszury),
  • współpraca z szkołami w zakresie rozpowszechnienia broszur profilaktyczno – edukacyjnych wśród kadry pedagogicznej oraz ulotek informacyjnych podczas spotkań z rodzicami, a także zamieszczenie plakatów edukacyjnych w budynku placówki,
  • zrealizowanie szkolenia pn. „Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym – kompendium wiedzy na temat wsparcia psychologicznego” dla przedstawicieli oświaty i pomocy społecznej,

    EFEKTY REALIZACJI:
  • zwiększono wiedzę nt. problemów dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym,
  • zwiększono kompetencje osób działającej w obszarze wspierania dziecka i rodziny w zakresie wsparcia psychologicznego dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz